İstanbul Sanayi Odası, Sanayinin Dijital Dönüşümü için Accenture Digital ile İşbirliği Yapıyor

  • Etkinlikler
iso-accenture-isbirlik-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), üretkenlikten maliyetleri düşürmeye kadar tüm dünyada imalat sanayini yeniden şekillendirecek olan dijitalleşme konusunda yeni bir ortaklığa imza attı. İSO, 18 bini aşkın üye şirketinin Dijital Dönüşüm ve Sanayi 4.0 çalışmalarına destek olmak amacıyla Accenture Digital ile işbirliği yapacak. Anlaşma ile İSO, üyelerinin dijital dönüşüm çalışmalarına liderlik ederek eğitim ve danışmanlık faaliyetleri gerçekleştirmeyi planlıyor.

Accenture Digital de sanayi şirketlerinin dijital dönüşümden en yüksek faydayı elde etmeleri için ilgili servislerin oluşturulması ve yönetilmesinde yol gösterici olacak. Accenture Digital, Accenture’ın dünya genelinde yedincisini İstanbul’da açtığı IoT Mükemmeliyet Merkezi’nde, Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşları ile beraber Latin Amerika, Avrupa ve Orta Doğu'daki şirketlere Nesnelerin İnterneti ve Endüstri 4.0 alanlarında özel prototip tasarımlar ve üretimler gerçekleştiriyor.

Sanayideki alışılagelmiş “AR-GE ve tasarım ile üretim farklı coğrafyalarda yapılır” gibi kalıpları alt üst edeceği düşünülen dijitalleşme ile yerinde üretimin öne çıkması ve dünya genelinde imalat sanayinin yeniden şekillenmesi bekleniyor. Üretkenlik, ciro, kalite, enerji verimliliğinde artış, maliyetlerde azalma ve süreçlerde yalınlaşmayı hedefleyen dijitalleşme ile yerinde üretim daha anlamlı hale gelecek, insan kaynağının üretimdeki rolü önemli ölçüde değişecek. Dijitalleşme sürecinde şirketlerin de üretim, iş yapış biçimleri, operasyonel iyileştirmeler ve müşteri beklentileri alanlarındaki gelişmelere yanıt vermesi kaçınılmaz hale geliyor.

Dijital İş Birimi ile danışmanlık ve eğitim verilecek

Accenture Digital ile işbirliği yapacak olan İSO, üyelerinin Dijital Dönüşüm ve Sanayi 4.0’a geçiş çalışmalarında tanıtım, bilgilendirme ve iletişim faaliyetleri gerçekleştirecek. Dönüşüm konusundaki uygulamalara liderlik edecek İSO, bünyesinde oluşturacağı Dijital Birim ile danışmanlık ve eğitim faaliyetlerini en etkin biçimde gerçekleştirecek ve Accenture Digital ile birlikte, işbirliği ekosistemini önemli ölçüde güçlendirecek. Accenture Digital de İSO ile birlikte üye şirketlerin mevcut durumlarını değerlendirmeleri ve dijital yol haritalarını oluşturmaları adına paket programlar üzerinden dijital dönüşüme destek verecek.