İstanbul Sanayi Odası Yönetimi, İran Sanayi Odaları Temsilcilerini Ağırladı

  • Etkinlikler
iran-sanayi-odalari-02

İran’ın farklı şehirlerini temsil eden sanayi odalarının başkanlarından oluşan bir heyet, İstanbul Sanayi Odası'nı (İSO) ziyaret etti. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin nasıl geliştirilebileceği üzerinde duruldu. Odakule’de gerçekleşen ve İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İrfan Özhamaratlı, Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Ulvi Orhan (Sayman), Sadık Ayhan Saruhan ve M. Ata Ceylan’ın da yer aldığı buluşmada iki ülke sanayicilerinin ve iş insanlarının yapabileceği işbirlikleri hakkında fikir alışverişi yapıldı. İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkanı Mohsen Jalalpour başkanlığındaki heyete İran İstanbul Başkonsolosu Mohsen Mortezaeıfar de eşlik etti.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan

İki ülke arasındaki karşılıklı ticari ilişkilerin ve geliştirilebilecek alanların görüşüldüğü, İSO hakkında ayrıntılı bir tanıtım sunumunun da yapıldığı heyetin kabulünde İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan bir konuşma yaptı. Türkiye’nin İran’la ticaret hacmini yakından ilgilendiren en önemli gelişmelerden birisinin yaptırımların kaldırılması yönünde anlaşmaya varılması olduğunu söyleyen İSO Başkanı, bu konudaki gelişmeleri heyecanla takip ettiklerini vurguladı.

İstanbul Sanayi Odası Yönetimi, İran Sanayi Odaları Temsilcilerini Ağırladı 01

Dost ve komşu ülke İran’ın, köklü tarihi ve kültürel bağlarımızın yanı sıra hem büyük nüfusu hem de ekonomik potansiyeliyle Türkiye için büyük önem taşıdığını kaydeden Bahçıvan, İran ile Türkiye arasındaki coğrafi yakınlık, kültürel benzerlikler ve iki ülke halkının birbirine büyük bir sempatiyle yaklaşmasının, ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli bir avantaj olduğunu ifade etti.

Bahçıvan, geçmişe dönüp bakıldığında, umut ve beklentilerin sağlam bir zemine dayandığını, İran ile ikili ilişkilerinin, 400 yılı aşkın süredir, karşılıklı saygı ve iyi komşuluk temelinde geliştiğini ve genel olarak istikrarlı bir yükseliş çizgisi izlediğini belirtti. Özellikle son dönemde karşılıklı olarak düzenlenen üst düzey ziyaretlerin iki ülke arasındaki işbirliklerinin ilerlemesinde rol oynadığına işaret eden Bahçıvan, 2014’te kurulması kararlaştırılan “Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi”nin ilişkilerin kurumsal bir çerçeveye oturtulmasını sağladığını söyledi.

İstanbul Sanayi Odası Yönetimi, İran Sanayi Odaları Temsilcilerini Ağırladı 02

Türkiye’nin dünyada 18’inci, Avrupa’da ise 7’inci büyük ekonomiye sahip ülke konumunda olduğunu hatırlatan İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayi sektörünün son yıllarda Türkiye ekonomisinde yeniden lokomotif haline geldiğini ve bu başarıda en önemli faktörün ihracattaki artış olduğunu ifade etti. Türkiye’nin, gelişmekte olan ülkeler arasında, son beş yılda ihracatını en çok artıran ülke olduğunu ve Türkiye’nin ihracatının yaklaşık yüzde 95’ini sanayi ürünleri oluşturduğunu belirten Bahçıvan, İran’ın Ekonomi Bakanlığı tarafından 2014-2015 döneminde ihracatta hedef ülkelerden biri olarak belirlendiğinin altını çizdi. Bahçıvan, “Ülkelerimiz arasındaki dış ticaret hacmi, 2000 yılında 1 milyar dolar civarındayken, 2014 yılı itibarıyla 14 milyar dolara yükselmiştir. Türkiye’nin 2014’te İran’a ihracatı yaklaşık 4 milyar dolar, İran’dan ithalatı ise yaklaşık 10 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakamlarla Türkiye, İran’ın ihracatta 3’ncü ve ithalatta 4’ncü en büyük partneri olmuştur. Taşıdığı tüm bu işbirliği potansiyeline rağmen, İran’a uygulanan uluslararası yaptırımlar nedeniyle ekonomik ve ticari ilişkilerimiz son yıllara kadar sınırlı kaldı. Sözlerimin başında da belirttiğim gibi, yaptırımların kaldırılmasının iki ülke ticareti üzerinde olumlu bir etkisi olacaktır” şeklinde konuştu.

İstanbul Sanayi Odası Yönetimi, İran Sanayi Odaları Temsilcilerini Ağırladı 03

İran bankalarına ABD ile AB tarafından uygulanan yaptırımların uluslararası bankacılık sistemi üzerindeki caydırıcı etkilerinin firmaların karşılıklı ticaretten elde ettikleri gelirin transferinde sıkıntılara neden olduğunu belirten İSO Başkanı Bahçıvan, yaptırımlar kalkarken, bu sorunun da çözüleceğine inandığını ifade etti. Türkiye ve İran’ın iki komşu ülke olmasına rağmen kara yolu ve demir yolları ağlarının yetersizliği, uçak seferleri sayısının azlığı, sınır kapılarında karşılaşılan sorunlar ve İran'a komşu illerimizin sınai ve ticari altyapısının yeterince gelişmemiş olmasının iki ülke arasındaki ticareti olumsuz etkilediğini söyledi. Ticareti etkileyen bir diğer unsurun da akaryakıt fiyat farkı ve geçiş ücretlerinin getirdiği sıkıntılar olduğunu vurgulayan Bahçıvan, Türk tırlarının İran’a girerken ödediği geçiş ücretlerinin ve akaryakıt fiyat farkının Türk ihracatçılarını oldukça zorladığına işaret etti. Bahçıvan iki ülke ilişkileri geliştikçe bu sorunların aşıldığını görmek arzusunda olduklarını belirtti.

İstanbul Sanayi Odası Yönetimi, İran Sanayi Odaları Temsilcilerini Ağırladı 04
Soldan Sağa: İran İstanbul Başkonsolosu
Mohsen Mortezaeıfar,
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan,
İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve
Tarım Odası Başkanı Mohsen Jalalpour

Bahçıvan, 10 yıldır müzakereleri süren Tercihli Ticaret Anlaşması’nın 1 Ocak 2015 itibariyle yürürlüğe girmesini sevindirici bir gelişme olarak tanımladı. Bahçıvan, “Anlaşmaya göre, Türkiye bazı tarım ürünlerinin ithalatında İran menşeli ürünlere indirimli gümrük vergisi uygulamaya ve karşılığında da İran, Türkiye’den ithal ettiği sanayi ürünlerinin gümrük vergisinde indirim sağlamaya başladı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle, halihazırda yaklaşık 14 milyar dolar civarında olan iki ülke arasındaki ticaret hacminin önümüzdeki yıllarda 35 milyar dolara yükselmesini ve ekonomik işbirliğimizin daha da güçlenmesini hedefliyoruz. İran'a uygulanan uluslararası yaptırımların kalkışını müteakiben, başta gıda, kimya, oto yan sanayi olmak üzere tüm sektörlerde ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmin süratle artacaktır. Öter yandan yaptırımlarla sekteye uğrayan demir çelik sektörü ticaretinin de tekrar eski seviyelerine yükseleceğine inanıyoruz” dedi.

Türkiye ile İran arasındaki ticaretin tümüyle serbestleşmesinin yanında iki ülkenin stratejik ortak yatırımlara da imza atmasını arzu ettiklerinin altını çizen İSO Başkanı Bahçıvan, iki ülke arasında ticari ve yatırım işbirliğini artırmayı hedefleyen ve 2013 yılında çalışmalarına başlanan, Türkiye ve İran sınırına sıfır noktasında kurulması planlanan ortak organize sanayi bölgesinin hızlandırılarak bir an önce sonuçlandırılmasını beklediklerini vurguladı. Özellikle petrokimya alanında İranlı yatırımcıların Türkiye’de yatırım yapmalarının Türkiye’de bu alandaki önemli üretim açığının giderilmesine katkıda bulunacağına inandıklarını belirtti. Doğalgaz ticaretine de değinen Bahçıvan, Türkiye’nin en pahalı doğalgazı İran’dan aldığını ve Rusya ve Azerbaycan fiyatlarından yaklaşık yüzde 30 pahalıya aldığı İran gazının uygun bir fiyat seviyesine çekilmesi bu alandaki ticaretin artmasına önemli katkı yapacağını ifade etti.

İstanbul Sanayi Odası Yönetimi, İran Sanayi Odaları Temsilcilerini Ağırladı 05

Bahçıvan sözlerini “Küresel dünya düzeni çok zor rekabet koşullarını beraberinde getiriyor. Artık rekabetten çok işbirliğine değer verilmesi gereken bir dönemdeyiz. Böyle bir döneme dikkatinizi çekerken; bir yanda Türkiye’deki sanayinin merkezi konumundaki İstanbul, diğer yanda Yakındoğu Asya’nın merkezi İran arasında kurulacak işbirliklerini, bu yönde atılmış önemli adımlar olarak gördüğümü de sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum” şeklinde tamamladı.

İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkanı Mohsen Jalalpour
İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve
Tarım Odası Başkanı
Mohsen Jalalpour

Sonrasında kürsüye gelen heyet başkanı İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkanı Mohsen Jalalpour Türkiye’ye dört günlük gerçekleştirdikleri ziyaretin kendilerine pek çok pencere açtığını söyledi. İran’da yeni oluşan şartların iki ülke müteşebbisleri için fırsatlar yarattığını kaydeden Jalalpour, Türkiye ekonomisinin ana motorunun sanayi olduğunu; İran’da da bugüne kadar petrol ticareti olan lokomotifi sanayi ve diğer alanlara kaydırmak istediklerinin altını çizdi. Bu alanda ve özellikle tekstil alanında Türkiye’nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini açıklayan Mohsen Jalalpour, altyapı, enerji, liman yapımı, sınır gümrüklerinin inşaası, ağır sanayi ve teknoloji transferinde iki ülke iş insanlarının ortaklığa hazır olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin doğal gaza daha az maliyetli ulaşabilmesi için Katar doğal gazının İran üzerinden taşınmasını gündeme getiren Jalalpour 14 milyar dolarlık ticaret hacminin hızlıca 35 milyar dolara çıkarabileceklerini ve bu konuda sorumluluğun iki ülkenin odalarına ve iş insanlarına düştüğünü kaydetti.

İran İstanbul Başkonsolosu Mohsen Mortezaeıfar
İran İstanbul Başkonsolosu
Mohsen Mortezaeıfar

Mohsen Jalalpour’un konuşmasının ardından kürsüye İran İstanbul Başkonsolosu Mohsen Mortezaeıfar geldi. Heyetin önceki heyetlerden daha kapsamlı olduğunu söyleyen Mortezaeıfar ambargo sonrasında İran’a pek çok ülkeden heyet geldiğini hatırlattı. Türk iş insanlarının heyetlerini de en kısa sürede beklediklerini kaydetti. Başkonsolos Mortezaeıfar iki ülke iş insanlarının işbirliği için her türlü yardıma hazır olduklarını ifade etti.

İSO Genel Sekreter Yardımcısı Haktan Akın
İSO Genel Sekreter Yardımcısı
Haktan Akın

Konuşmaların ardından heyetler birbirlerine plaket takdim etti. İSO Genel Sekreter Yardımcısı Haktan Akın tarafından İran heyetine İSO’nun faaliyetleri hakkında ayrıntılı bir sunum yapıldı.

İran Heyeti Katılımcıları

İsim Soyisim Unvan
Hadi Tizhoush Taban Guilan Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkanı
Abdollah Mohajerdarabi Sari Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkanı
Aliasghar Jomehei Semnan Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkanı
Fereidoun Forghani Şiraz Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkanı
Samad Hassanzadeh Tebriz Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkanı
Hassan Entezar Urmia Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkanı
Jabbar Keyanipour Yasouj Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkanı
Mohammadreza Ghomi Yazd Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkanı
Abdolhakim Rigi Mirjaveh Zahedan Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkanı
Gholamhossein Jamili Zanjan Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkanı
Seyedjavad Zamani Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Bölge İşleri Sorumlusu
Farhad Sharif İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı
Morteza Allahdad İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkan Yardımcısı
Mohammadreza MollaRamezani İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Meclis Başkan Yardımcısı
Aliasghar Farshchi İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Genel Direktörü
Esmaeil Seyedi İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkanı Direktörü
Nader Seif İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkanı Direktörü
Hossein Rafati İran Ticaret, Sanayi, Madenler ve Tarım Odası Başkanı Direktörü