İstanbul’un Elektrik Altyapısı, İSO Enerji İhtisas Kurulu’nda Konuşuldu

  • Etkinlikler
enerji-ihtisas-02

İstanbul Sanayi Odası tarafından oluşturulan Enerji İhtisas Kurulu’nun 15 Eylül 2015 tarihinde düzenlenen dördüncü toplantısının konuğu Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) Genel Müdürü Mükremin Çepni oldu. İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve Enerji İhtisas Kurulu Başkanı M. Ata Ceylan başkanlığında, Enerji İhtisas Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda ağırlıklı olarak, İstanbul’un elektrik altyapısı, yaşanan kesintiler ve çözüm önerileri ile birlikte, sanayicilerin kendi elektriklerini üretebilmelerine yönelik mevcut seçenekler ve yeni mevzuatlar görüşüldü.

Toplantıda konuşan Ata Ceylan, ülkemizdeki elektrik dağıtım altyapısının son yıllarda yaşamış olduğu değişiklik ve bu yeni değişiklik sonrasında oluşan durumun elektrik altyapımız ve sanayimiz üzerindeki olası etkilerine vurgu yaptı. Ceylan, özellikle İstanbul’un hızlı gelişen bölgelerindeki iletim ve dağıtım altyapısının, şehirleşmenin yanında sanayileşmenin gelişim hızına da ayak uyduramamasının sanayi üretimi üzerine olumsuz etkisi olduğunu, bu olumsuzlukların giderilmesi için de İSO olarak İstanbul’daki iki dağıtım şirketi ile yakın ilişki içerisinde olduklarını belirtti.

İstanbul’un Elektrik Altyapısı, İSO Enerji İhtisas Kurulu’nda Konuşuldu 01

Ceylan konuşmasında ayrıca, Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği ve Tebliği ile artık sanayicilerimizin elinde kendi elektriklerini üretmeleri için önemli bir fırsat olduğunu ve bu alandaki başvuruların on binleri geçtiğini söyledi. Bununla birlikte bu alandaki ağır mevzuatın projelerin daha hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesinin önünde önemli bir engel olarak durduğunu belirtti. Ceylan, TEDAŞ tarafından yayınlanan 50 kW’a kadar olan güneş enerjisinden elektrik üretim tesisleri için başvuru sürecini kolaylaştıracak olan şartnamenin bu alanda önemli bir sorunu ortadan kaldıracağına vurgu yaptı. Ceylan ayrıca, güneş enerjisi yatırımları için getirilen bu kolaylığın rüzgar enerjisi yatırımları için de olması gerektiğini, lisanssız da var olan 1 MW sınırının 5 MW’a çıkarılması temennisini de iletti.

TEDAŞ Genel Müdürü Mükremin Çepni ise konuşmasında, tüketicilerin kendi elektriklerini üretmelerinin önündeki engelleri azaltmak istediklerini, bu sebeple 50 kW’a kadar olan güneş enerjisi başvurularında, sadece dağıtım şirketinden “bağlantı görüşü” alınacağını, TEDAŞ’ın da tip şartnameye göre yetkili kişiler tarafından hazırlanacak projeyi onaylayacağını belirtti. Çepni, ayrıca aynı arazide farklı kişiler tarafından yapılan güneş enerjisi başvuruları için “ÇED Gerekli Değildir” belgesinin artık talep edilmediğini, rüzgar projeleri için ise imar aşamasında yaşanan zorlukları ortadan kaldıran bir düzenleme hazırladıklarını ifade etti.

Çepni ayrıca, küçük güçlü santrallerin üretimlerinin anında tüketildiğini, bu nedenle sisteme etkilerinin az olduğunu, yine de yenilenebilir enerji projelerinin sisteme etkilerinin minimum düzeyde tutulması için azami ölçüde dikkat edildiğini belirtti. TEİAŞ’ın trafo kapasitelerini bu esasa göre düzenlediğini ve de kurulan santrallerin de bu nedenle SCADA sistemi ile donatıldığının altını çizdi.