Küresel Sorunlara Çözüm Arayan B20 Türkiye Konferansı Başladı

 • Etkinlikler
2015b20-konferansi-02

B20 Türkiye ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde yapılan B20 Türkiye Konferansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve küresel ekonominin önde gelen aktörlerinin katılımıyla başladı. TOBB Ankara İkiz Kuleler’de yapılan ve 3 gün sürecek olan konferansa, aynı zamanda B20 Türkiye Yürütme Kurulu Üyesi olan İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da katıldı. 61 ülkeden 100’den fazla katılımcının yer alacağı konferans süresince toplam 20 oturumla küresel ekonominin gündemindeki önemli konular tartışılacak.

Konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20'nin 1999'da kurulduğunu ve 2008'de liderler seviyesine yükseltildiğini söyledi. Erdoğan, platformun özellikle tüm dünyayı etkileyen küresel mali krizin atlatılmasında önemli rol oynadığını hatırlattı. Bu yıl, Türkiye'nin dönem başkanlığını yaptığı G20'nin küresel ekonomik politikaların belirlenmesinde en etkili diyalog mekanizmalarından biri haline geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2008'den bu yana G20 zirvelerine katılmış birisi olarak kaydedilen ilerlemeyi yakından gördüğünü aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan her bir ekonomik gelişmenin ilgili ülke ile tüm dünyayı da etkilediği bir dönemde, bu anlayışla, birlikte hareket edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Ülkelerin içine düştüğü sıkıntıları aşma yönündeki gayretlerinin güçlü bir iş birliğiyle desteklenmesinin, "bir takım oyunu" şeklinde sergilenmesinin sorunların daha kolay aşılmasını sağlayacağını ifade eden Recep Tayyip Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"G20'nin aynı zamanda küresel barış ve istikrara da katkı yapmasını sağlamak zorundayız. Çünkü küresel düzeyde barış, huzur, güven ortamı sağlanmadan ekonomik hedeflere ulaşılabilmesi mümkün değildir. Bu vasfıyla G20, aldığı kararlar ve sergilediği duruşla dünyadaki her bir bireyin hayatına doğrudan etki etme gücüne sahiptir. G20 liderleri olarak bu bilinçle hareket ediyoruz, etmek mecburiyetindeyiz. Bu yapının en etkili ve en önemli unsurlarından olan B20 Açılım Grubu'nun da aynı anlayışla çalışmalarını sürdürdüğüne inanıyorum. Siyasi liderlerin ve iş dünyasının bu platformda gösterecekleri karşılıklı uyum ve iş birliği küresel sorunların çözümünü kolaylaştıracaktır. Bunun için platform mekanizmalarında geliştirilen politikaların ve gündeme getirilen önerilerin birbirlerini tamamlayıcı mahiyette olması şarttır."

Toplantının açılış konuşmasını yapan B20 Türkiye ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, G20’nin, sekiz ülkenin dünyayı yönetmeye yetmemesi üzerine ortaya çıkan bir yapı olduğunu söyledi. Hisarcıklıoğlu, G20'yi, oluşmakta olan yeni dünyaya uyum sağlama çabası olarak gördüklerini ve bu doğru adımı desteklediklerini kaydetti. Geçtiğimiz altı yıl küresel büyümede istikrarın bir türlü yakalanamadığını, ABD ve Avrupa başta olmak üzere, merkez ülkelerde sorunlar olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Gelişmiş ülkeler toparlanmaya başladı. Ama bugün de gelişmekte olan ülkeler sıkıntı yaşıyor. Geçmiş yıllarda, ticaret küresel büyümenin motoruydu. Şimdi ise ticaret istediğimiz gibi artmıyor. Bir başka deyişle, pasta istediğimiz hızda büyümüyor. Bu da bütün dünyada korumacı politikaları körüklüyor. Genç işsizlik oldukça yüksek seviyelerde. Bazı ülkelerde gelişmiş 20 ülkedeki gençlerin yüzde 40'ı işsiz durumda. Geçtiğimiz 30-40 yıllık dönemde, uygulanan kapsayıcı olmayan politikalar nedeniyle, dünyada eşitsizlikler artıyor. Eşitsizlik konusu, giderek ekonomik bir problem olmaktan çıkıp, toplumsal bir problem haline gelmeye başladı. Hatta son dönemde, tüm dünyada artan güvenlik açığının ve çatışmaların, artan eşitsizlik ve kapsayıcı olmayan politikalar ile yakından bağlantılı olduğu kanaatindeyim."

Hisarcıklıoğlu B20 Türkiye olarak çok çalıştıklarını ve G20 liderlerine sunulmak üzere 19 maddelik talepler listesini oluşturduklarını anlattı. Bu talepler Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletildi.

Toplantıda konuşan Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "Geçtiğimiz sene aralık ayında G20 dönem başkanlığını devralır almaz, 2015 yılı gündemine ilişkin önceliklerimizi kamuoyuyla paylaştık ve bu yönde de hızla hareket ettik" dedi. Yılmaz, gelinen noktada G20 gündeminde beklenen çıktıları yakalamak yönünde oldukça iyi bir mesafe alındığını söyledi.

B20 Türkiye’nin küresel ekonomik sorunlara yönelik 19 talebi şöyle:

 • DTÖ Ticareti Kolaylaştırma Anlaşmasının onaylanması ve yürürlüğe koyulması
 • Küresel finansal reform gündeminin nihai hale getirilmesi ve onaylanması
 • Kanunlar arasındaki bütünlüğün sağlanmasının vurgulanması ve finansal reform gündemindeki danışma sürecinin iyileştirilmesi
 • G20’nin Şirketlerde Hak Sahipliği Şeffaflığı Prensipleri’nin uygulanması
 • Ortak bir uluslararası yatırım prensipleri setinin oluşturulması ve yabancı doğrudan yatırımın vergilendirilmesine ilişkin daha fazla şeffaflık ve uyumun gözetilmesi
 • G20 büyüme hedefleriyle bağlantılı olarak ülkelere özel altyapı yatırımı stratejilerinin geliştirilmesi
 • Altyapının menkul değer olarak geliştirilebilmesini kolaylaştırmak amacıyla altyapı yatırım ekosisteminin iyileştirilmesi
 • Özellikle teknik, yönetsel ve girişimcilik becerilerini dikkate alacak biçimde, beceri açıklarını gidermeye yönelik programların geliştirilmesi ve finanse edilmesi
 • İstihdam olanaklarını arttırmak için işgücü piyasalarını daha dinamik ve kapsayıcı yapacak kapsamlı yapısal reformların uygulanması
 • Genç istihdamının ve kadınların istihdama katılım oranlarının artırılması
 • KOBİ kredi güvenilirliği ile ilgili verilerin daha şeffaf ve kolay erişilebilir yapılarak KOBİ’lere kredi sağlama konusundaki riskleri azaltacak bir takım finansal araçların daha etkin kullanılabilmesinin sağlanması
 • Politika, düzenleme ve standartların desteklenerek ve uyumlaştırılarak KOBİ’lerin alternatif finansmana erişiminin genişletilmesi ve derinleştirilmesi
 • KOBİ’lerin uluslararası standartlara uyum sağlaması için destek verilmesi ve KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimlerinin kapasite geliştirme ve teknik yardım programlarıyla iyileştirilmesi
 • 5 yıllık küresel geniş bant bağlantısı hedefinin G20 üyesi ülkelerin büyüme stratejilerine entegre edilmesi ve KOBİ’lerin dijital ekonomiye ve inovasyon ekosistemlerine erişiminin paydaş işbirliği aracılığıyla iyileştirilmesi
 • Gelişen dijital ekonomi için küresel ticaret sisteminin iyileştirilmesi
 • G20 ülkeleri için bir girişimcilik vizesi programı başlatılması
 • Korumacılığın askıya konusundaki taahhütlerin yeniden vurgulanması, özellikle yerelleştirme önlemlerini de içeren ticarete tarife dışı engelleri barındıran mevcut korumacı önlemlerin geriye çekilmesi
 • Beş yıl içerisinde kamu-özel işbirliği aracılığıyla tüm G20 ülkelerinde gümrük prosedürleri ve sınırlar arası geçiş sistemleri için kapsamlı bir dijital ortamın geliştirilmesi ve adapte edilmesi
 • Kamu alımları dijitalleştirilmesi, High Level Reporting Mechanisms (iş ombudsmanlarının) geliştirilmesi ve kamu alımları prosedürleri için iş uyumluluk programlarının teşvik edilmesi