Sanayiciler, Gümrük Bakanlığı Yetkilileri ile “Tüketicinin Korunması” Toplantısında Buluştu

  • Etkinlikler
gumruk-bakanligi-02

“6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda Sanayicinin Rolü” konulu toplantı, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Saruhan başkanlığında, Odakule’de gerçekleştirildi. Konuyla ilgili yaşanan sorunlar üzerine karşılıklı bilgi alışverişinin yapıldığı ve çözüm yollarının arandığı toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim ve Dış İlişkiler Başkanı Yakup Güzel, İstanbul İl Ticaret Müdürü Mehmet Ali Köse, Bakanlık yetkilileri ve sanayiciler katıldı.

Toplantıda konuşan İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Ayhan Saruhan, toplantının tüketici haklarına ilişkin mevzuat ve uygulamaların sanayici gözüyle nasıl göründüğünün ifadesi ve sanayicilerin Tüketici Yasası’ndan kaynaklanan sorun ve önerilerinin dile getirilmesi açısından önemli bir fırsat olduğu ifade etti. AB uyum süreci içerisindeki temel yasalardan birinin de Tüketici Yasası olduğunu belirten Saruhan, teknolojik gelişmelerin ve küreselleşmenin etkisiyle ticaretin biçim değiştirdiğini ve bu durumun ticareti karmaşık hale getirdiğini kaydetti. Saruhan, yeni Tüketici Yasası’nın bu karmaşıklığı düzenlemeye amaçladığını belirti ve söz konusu yasayı değerlendirerek, “Tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirler alınmış, tüketicilerin hak arama yolları kolaylaştırılmış, tüketicinin bilgilendirilmesi konusu ön plana çıkarılmıştır” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Eğitim ve Dış İlişkiler Başkanı Yakup Güzel tarafından yapılan sunumda, 6502 sayılı Yeni Tüketici Yasası çerçevesinde sanayicileri ilgilendiren başta Garanti Belgesi Yönetmeliği, Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmelikleri olmak üzere yasa kapsamındaki tüm yönetmelikler ve uygulamalar hakkında sanayicilere detaylı bilgiler aktarıldı.

Toplantıda; gerçekleştirilen faaliyetler ile tüketicilerin hak arama yollarının kolaylaştırılması, değişen yeni satış yöntemleri karşısında tüketici haklarına koruma sağlanması, yeni Türk Borçlar Kanunu’na ve yeni Türk Ticaret Kanunu’na uyum sağlanması, AB yönergeleri ile uyumlu tüketicinin korunması hedefi doğrultusunda önemli bir adım atılması, bürokratik işlemlerin azaltılması hatta giderilmesi ve uygulamada karşılaşılan sorunları giderecek düzenlemelerin yapılması konuları üzerinde duruldu.

Ayrıca Bakanlık yetkilileri tüketicinin korunması ile ilgili kuralların sadece tüketiciyi değil, belli standartta ve kalitede mal ve hizmet üretimini sağladığı için aynı zamanda üreticileri ve dolayısıyla ülke ekonomisini de koruyacağına dikkat çekti.

Toplantı sonunda İSO Üyeleri kanun ve yönetmelikler ile ilgili uygulamalarda yaşanan sorunları gündeme getirirken sanayiciler ilk elden yetkilileri bilgilendirilme şansını yakaladı.

Toplantıda yapılan sunum için tıklayınız. Attach