Sanayiciler, Teknoloji Transfer Ofisleri ile Patent Fuarı’nda Buluştu

  • Etkinlikler
patent-fuari-02

Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezleri Platformu (ÜSİMP), 11-12 Kasım 2015 tarihlerinde Harbiye Askeri Müzesi’nde ÜSİMP Patent Fuarı’nı gerçekleştirdi. Teknoloji Transfer Ofisleri’nin (TTO) teknoloji portföylerini, sektör temsilcilerine ve yatırımcılara tanıtım süreçlerinde destek olmak, sinerji ortamı yaratmak ve üniversite ile yatırımcıların tek bir noktada buluşmasını sağlamak amacıyla yapılan ve “Üniversitelerin Patentleri Sanayi ile Buluşuyor” sloganıyla yapılan fuar, ÜSİMP Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. A Hamit Serbest ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Ayhan Saruhan’ın da katıldığı fuarın açılışında Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Gökçüoğlu, Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü Doç. Dr. İlker Murat Ar yer aldı. 

Açılışta konuşan Sadık Ayhan Saruhan bir ülkenin sahip olduğu nitelikli patentler, ekonomik değeri yüksek markalar ve özgün tasarım sayılar ile kalkınma arasında sıkı bir ilişki olduğunu söyledi. Saruhan, Türkiye’nin son yıllarda marka ve endüstriyel tasarım başvurularında Avrupa’nın en çok başvuru yapan ilk 3 ülkesi arasına girmesini ve 2010 yılı itibariyle Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan patent ve faydalı model başvurusu sayısının Cumhuriyet tarihinde ilk defa 10 binin üzerine çıkmasını, bu alandaki ulusal hareketlenmenin göstergeleri olarak kabul ettiklerini ifade etti. Bu sayıya rağmen Türkiye’nin milyon kişi başına düşen sayı itibariyle Almanya, Japonya ve Güney Kore gibi gelişmiş ülkelerin patent başvuru sayısının oldukça gerisinde olduğunu hatırlatan Saruhan, patent başvurularından sonraki aşama olan teknolojinin ticarileştirilmesinin, sürecin en önemli ayağını oluşturduğunu kaydetti.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Ayhan Saruhan
İSO Yönetim Kurulu Üyesi
Sadık Ayhan Saruhan

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Saruhan, “Bilimin ticarileşmesi” sürecinin araştırma çalışmaları ile başladığını, patentleme ile devam ettiğini ve gelir kazanma ile sonlandığını anlattı. Türkiye’de bu sürecin en büyük aktörleri olan teknoloji geliştirme merkezleri, kuluçka merkezleri ve teknopark benzeri yapılanmaların ön plana çıkmasını ve sayılarının giderek artmasını sevindirici gelişmeler olarak tanımlayan Saruhan, buluşların daha işlevsel hale getirilmesinde ve sanayimizin hizmetine sunulmasında önemli bir arayüz oluşturan TTO’ların, öğretim üyelerinin buluşlarının korunmasını sağlamada ve ticarileştirilmesinde başrol görevi üstlendiğini belirtti.

Üniversitelerin geliştirdiği bilimsel bilginin ve yetiştirdiği insan kaynağının üretim süreçlerine entegrasyonunun, ekonomik gelişmeyi tetikleyecek en önemli unsurların başında geldiğini ifade eden Sadık Ayhan Saruhan, “Bu entegrasyonda ‘kamu’, ‘üniversite’ ve ‘sanayi’ olmak üzere üç önemli aktör bulunmaktadır. Teorik bilginin üretim süreçlerine entegrasyonunun sağlanması, bir diğer deyişle üniversite-sanayi işbirliğinin etkin bir şekilde gerçekleşmesi, belirttiğim üç önemli aktörün eş düzeydeki başarılarına ve sistematik bir bütünlük içerisinde hareket etmesine bağlıdır. Bu aktörlerin bir uyum içerisinde hareket etmesi, için her üç aktörü tanıyan ve onların dilinden konuşan arayüzlere ihtiyaç vardır. İSO olarak bu noktadan hareketle, 2023 hedefleri kapsamında 50 bin yerli patent başvurusu hedefini de göz önünde bulundurarak, sanayi ile üniversitenin bilimin ticarileştirilmesi noktasında birbirine muhtaç olduğunu ve ortak çalışmalara imza atması gerekliliğine inanıyoruz. Bu kapsamda gerek odamızın, gerekse üniversite-sanayi işbirliğinin tüm paydaşlarının dile getirdiği, ortak çalışma kültürünün önündeki en büyük engel olan iletişimsizlik sorununu ortadan kaldırmak amacıyla, ‘sanayi platformu’ adını verdiğimiz işbirliği platformunu 2014 yılı itibariyle hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından paneller başladı. Etkinlikte panellerin yanı sıra, ikili görüşmeler, Yenilikçi Ürün Sergisi, Patent Vekil Firmaları Stand Alanı ve TTO Stand alanları sergilendi. Fuarda Türkiye’nin teknoloji transferine öncülük eden 17 üniversitenin TTO’ları tarafından süreci devam ettirilen 10 farklı kategoriden 100 başvurusu tamamlanmış ve 45’i tescillenmiş buluş 100’den fazla yatırımcıyla buluştu.

Ege Üniversitesi EBİLTEM TTO, İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜNOVA TTO, Sabancı Üniversitesi TTO, Selçuk Üniversitesi TTO, ve Yıldız Teknik Üniversitesi TTO işbirliğinde gerçekleşen fuara; ayrıca Sakarya Üniversitesi ADAPTTO, İzmir Yüksek Teknoloji Atmosfer TTO, Koç Üniversitesi TTO, İstanbul Şehir Üniversitesi TTO, Trakya Üniversitesi TTO, Zirve Üniversitesi TTO, Pamukkale Üniversitesi TTO, ODTÜ Teknokent, Gazi Üniversitesi TTO, Erciyes Üniversitesi TTO, İstanbul Üniversitesi TTO ve Özyeğin Üniversitesi TTO da katıldı.