İSO Ocak Ayı Meclisi’nde, Teknolojik ve Bilimsel Gelişmeler Konuşuldu

  • Meclis Konuşması
meclis-ocak2017-02

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) Ocak ayı olağan Meclis toplantısı, “Ekonomik, Teknolojik, Bilimsel Gelişmelere Dünyadan ve Türkiye’den Bakış” ana gündemi ile 25 Ocak 2017 tarihinde İSOV Mesleki Eğitim Kompleksi’nde yapıldı. İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede tarafından yönetilen İSO Meclisi’ne Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz konuk olarak katıldı ve Meclis gündemine ilişkin bir sunum yaptı. Türkiye’nin genç nüfusuna ve girişimcilik potansiyeline değinen Oğuz, “Bu potansiyeli kullanabilirsek, girişimci ruhumuz ve hızlı karar alma yeteneğimiz yeni dönemde en büyük avantajımız olacak.”

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz
Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü
Dr. Şeref Oğuz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin aylık olağan toplant��sının açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, dünyada gelişmişlik kriterlerini artık ihracat, üretim ya da istihdam değil nitelikli teknolojik üretim ve yatırım tutarının belirlediğine dikkat çekti.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan “Yeni üretim çağına farklı küresel piyasalara ürün ve hizmet sunabilen yetenekli çalışanlar ile akıllı makinelerden yararlanan şirketler damga vuracak. Biz sanayiciler için çağın ruhunu, küresel eğilim ve gelişmeleri, üretim ile ekonominin bugün ve gelecekteki niteliğini daha iyi anlamak bir zorunluluk. Proaktif bir yaklaşımla gelişmeleri takip ederek kendimizi geliştirmemiz gerekiyor” dedi.

İSO Başkanı Bahçıvan: “İSO olarak Türkiye’nin güçlü bir sanayi ülkesi olması hedefiyle çözümün bir parçası olmaya önem veriyoruz. Bu anlayışla Hükümetimizin önüne vizyoner öneriler koyduk. Ne mutlu ki bu önerilerimiz tek tek hayata geçiyor.”

 İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede
İSO Meclis Başkan Yardımcısı
Hasan Büyükdede

İstanbul Sanayi Odası Ocak ayı Meclis toplantısı İSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Büyükdede tarafından açıldı. Büyükdede, “Bu ay toplantımız İSOV Mesleki Eğitim Kompleksi’nde yapılıyor. Bu vesile ile Meclis Üyelerimiz okulumuzu bir kez daha ziyaret etme fırsatı yakaladı. Bugüne kadar mesleki ve teknik eğitime yüzlerce öğrenci kazandırdık. Önümüzdeki dönemde okulumuz yeni bir statüye kavuşacak. Geçmişte bu okulları kuran ağabeylerimiz gibi, bu dönemi temsil eden bizler de gelecek nesillere başarılı eğitim kurumları bırakmalıyız” dedi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan
İSO Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Bahçıvan

İSO Meclis Başkan Yardımcısı Büyükdede, sonrasında kürsüye Meclis ana gündemine ilişkin konuşmasını yapmak üzere İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ı davet etti. Bahçıvan, teknoloji üreten toplumlarla başkasının ürettiği teknolojiyi kullanan toplumlar arasındaki uçurumun sürekli arttığını söyledi. Teknoloji açığının telafisinin gün geçtikçe zorlaştığına işaret eden Bahçıvan, teknolojiyi üreten toplumların dayandığı temel gücün bilimsel bilgi gücüne sahip insan kaynağı yani entelektüel sermaye olduğunu vurguladı. Bahçıvan, ancak böyle eğitimli bir beyin gücünden, yaratıcı zekânın ürünü olan teknolojik yeniliklerin çıkabileceğini belirterek bu nitelikli insan kaynağını kendine çekebilen ve ekonomisine kazandırabilen toplumların dünya ekonomisinde yeni nesil sanayinin öncüsü konumunda olacağını kaydetti.

Bahçıvan şöyle devam etti:

İSO Ocak Ayı Meclisi’nde, Teknolojik ve Bilimsel Gelişmeler Konuşuldu 09

“Yeni üretim çağında zihinsel emeğini kullanabilen, çevik, yaygın ağa sahip, teknolojik gelişmeleri izleyip bundan faydalanabilen, bilgi ve tecrübesini yeni ve gerçek hayat problemlerine uygulayabilecek kapasiteye sahip, farklı küresel piyasalara ürün ve hizmet sunabilen yetenekli çalışanlar ve akıllı makinelerden yararlanan şirketler damga vuracak.“

Bahçıvan, Türkiye’nin de şekillenmekte olan yeni nesil sanayi anlayışını benimsemesi ve bu doğrultuda bir dönüşüme kendini hazırlaması gerekeceğini dile getirdi. Bahçıvan, “O halde sormamız gereken soru şudur: Yeni sanayi çağına hazır olmak için neler yapıyoruz, hangi adımları atıyoruz?” sorusunu sordu.

Bu doğrultuda ilk adımın 2016 yılında atılarak; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, İSO’nun da görüş ve önerileri ile katkı sağladığı “AR-GE Kanunu”nun hazırlanarak hayata geçirilmesi olduğunu hatırlatan Bahçıvan, imalat sanayisinde yenilikçi ve yüksek teknolojili sektörlere dayalı dönüşümü gerçekleştirmeyi, girişimcilik kapasitemizi güçlendirmeyi ve nitelikli istihdam altyapımızı oluşturmayı hedefleyen AR-GE Kanunu’nun birçok yenilik getirdiğini ifade etti.

İSO Ocak Ayı Meclisi’nde, Teknolojik ve Bilimsel Gelişmeler Konuşuldu 08

Bir başka önemli adımın da Ocak ayının başında Sınai Mülkiyet Kanunu’nun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi olduğunu dile getiren Bahçıvan, bu kanunun Türkiye’de fikri mülkiyet haklarının uluslararası normlara uygun olarak korunmasına yönelik büyük bir adım olarak görüldüğünü söyledi.

Bahçıvan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye dünyadaki ekonomik, teknolojik, bilimsel gelişmelerle ilgili büyük fotoğrafı ana hatlarıyla doğru değerlendiren bir ülke durumunda. Bu doğrultuda son yıllarda teknoloji ve bilim alanında yaşanan gelişmeler olumludur. Atılan yeni adımlarla Türkiye’nin daha da ileri noktalara geleceğine yürekten inanıyorum. Bu değişim çağında biz sanayiciler; çağın ruhunu, küresel eğilim ve gelişmeleri, üretim ile ekonominin bugün ve gelecekteki niteliğini daha iyi anlamaya çalışıyoruz. Bunu yapmak bizim için bir zorunluluk. Proaktif bir yaklaşımı benimseyerek gelişmeleri takip etmemiz ve kendimizi geliştirmemiz gerektiğini özellikle ifade etmek istiyorum.”

Bahçıvan, İSO’nun vizyoner projelerini anlattı

İSO Ocak Ayı Meclisi’nde, Teknolojik ve Bilimsel Gelişmeler Konuşuldu 07

Konuşmasında 2016 çalışma yılındaki vizyoner projeleri ve yankılarını Meclis Üyelerine anlatan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, çalışmalarını ve projelerini uzun vadeli, geniş bir sanayi vizyonuyla, Türkiye’nin güçlü bir sanayi ülkesi olması hedefiyle yürüttüklerini belirtti. Bunu yaparken İSO olarak her zaman çözümün bir parçası olmaya önem verdiklerini kaydeden Bahçıvan, böyle bir anlayıştan hareketle hükümetin önüne zaman zaman vizyoner öneriler koyduklarına işaret etti.

İstikrarlı ve sorunsuz bir şekilde ihracat yapan firmalar için Eximbank kredilerinin teminat mektupsuz kullandırılmasını talep ettiklerini hatırlatan Bahçıvan, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda alınan kararlara göre Türk Eximbank kredilerindeki bankalar üzerinden alınan teminat mektupları artık bankacılık kesiminden değil KGF üzerinden verileceği bilgisini verdi.

İSO Ocak Ayı Meclisi’nde, Teknolojik ve Bilimsel Gelişmeler Konuşuldu 05

Şirketlerin krediye ulaşmada yaşadığı kefalet sorununun çözülmesini talep ettiklerini de dile getiren Bahçıvan, KGF üzerinden bu konunun çözümünü hedefleyen çalışmaların en önemli ve somut adımının İSO olarak kendilerinin de maddi katkı yaptığı, Aralık 2016’da başlayan “Nefes Kredisi” kampanyası olduğuna işaret etti.

Bir başka öneri olarak Yeni Nesil Kalkınma Bankası ihtiyacını gündeme getirdiklerini dile getiren Bahçıvan, hükümet tarafından mevcut Kalkınma Bankası’nın yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar başlatıldığını kaydetti.

Bahçıvan, “Özel sektörün yeni büyük yatırımlarının desteklenmesini istedik. 2017-2019 Orta Vadeli Programda ve 2017 bütçesinde bu önerimiz yer aldı. Türkiye Varlık Fonu Kanunu, 26 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi” dedi.

Bahçıvan şöyle devam etti:

İSO Ocak Ayı Meclisi’nde, Teknolojik ve Bilimsel Gelişmeler Konuşuldu 04

“Bölge bazlı kalıplaşmış teşvikler yerine, adeta terzi modeli gibi, firmaların ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran, firma ve proje bazlı yeni bir modelin benimsenmesini önerdik. Önerimiz doğrultusunda proje bazlı teşvik sistemine ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 22 Kasım 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.”

Bahçıvan, çalışanların ücret alacakları ile kıdem ve ihbar tazminatlarına dair kanunda öngörülen zamanaşımı sürelerinin çok uzun olması nedeniyle kanunda zamanaşımı sürelerinin iki yıl ile kısıtlanması gerektiğini dile getirdiklerini ekledi. Bahçıvan, İş Mahkemeleri Kanunu taslağında ücret dışındaki tazminat, izin gibi alacaklarda zaman aşımı süresinin 5 yıldan 2 yıla düşürülmesi öngörüldüğü bilgisini verdi.

İSO Ocak Ayı Meclisi’nde, Teknolojik ve Bilimsel Gelişmeler Konuşuldu 03

Bahçıvan, “İstinaf mahkemelerinin yargı sürecini kısaltacak şekilde, etkili ve verimli bir mekanizma olarak işlemesi gerektiğini ifade ettik. İstinaf mahkemeleri) 20 Temmuz 2016 itibarıyla faaliyete geçti. Kadın istihdamını artırmak amacıyla, torunlarına bakan aile büyüklerinin maddi açıdan bir sosyal yardım programıyla desteklenmesini önerdik. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, bu konuda pilot uygulama öncelikli hazırlık ve çalışmaları başlattı. Daha pek çok vizyoner önerimiz hayata geçiyor. Bunları bugün size iletilen 2016 yılı faaliyet raporumuzda da görebilirsiniz. 2017 yılında da çalışmalarımızı sanayicilerimiz ve sanayimizin aydınlık yarınları için aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

İSO Ocak Ayı Meclisi’nde, Teknolojik ve Bilimsel Gelişmeler Konuşuldu 02

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın ardından gündeme ilişkin konuşmasını yapmak üzere Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dr. Şeref Oğuz kürsüye geldi. Oğuz sözlerinin başında özellikle Endüstri 4.0’ın pek çok fırsatı kendilerine sunduğunun altını çizdi. Yeni dönemi “zeka ekonomisi” olarak tanımlayan Oğuz, Türkiye’nin sanayileşmede belirli bir noktaya geldiğini belirtti. Oğuz, Türkiye’nin ekipman ve makine gelince sorunlarını çözeceğini zannettiğini ama insan eğitimine ve mantaliteye yapması gereken harcamaların eksik kaldığını ifade etti. Endüstri 4.0’ın zihin yapımıza ve pratik zekamıza uygun dinamiklere ihtiyaç duyduğuna dikkat çeken Oğuz, girişimci ruhumuz ve hızlı karar alma yeteneğimizin avantaj olduğunu dile getirdi.

Dr.Şeref Oğuz
Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü
Dr. Şeref Oğuz

Oğuz, “Zeka ekonomisi makine gücü yerine aklı ve zekayı ikame ediyor. Her kurum kendi zeki ve yeteneklilerini bilmek ve onları bulmak zorunda. Yarının sanayicisi Endüstri 4.0’ın sermayesi olan zeka ve yeteneği keşfedenler olacak. Kurala uyucu olmak yerine kuralı koyan hale gelmeliyiz. Ülkemizde zeki ve yeteneklilerin işi gerçekten çok zor. Bunlar dört kapıdan geçmek zorunda: Yok sayma, alay etme, savaşma ve benimseme. Bu son noktaya ne yazık ki zeki ve yeteneklilerimizin ancak yüzde 2’si varabiliyor” dedi.

Zeki ve yetenekli insanlarımıza alan açamadığımızı vurgulayan Oğuz, “Zekayı keşfedecek yeteneğimiz yok. KPSS zekası yetenek keşfedebilir mi?” sorusunu sordu. Oğuz, “Çoktan seçmeli nesil yoktan üretemez. Bugün pek çok işletme kendi insan kaynaklarının işgali altında” değerlendirmesinde bulundu. Oğuz, yarını şekillendirecek teknolojileri şöyle sıraladı: Nesnelerin interneti, nanoteknoloji, biyoteknoloji, seri üretim yerine bireysel üretim, robot iş gücü, uzay teknolojileri, mekatronik, sibernetik ve enerji.

Şeref Oğuz, konuşmasının ardından söz alan İSO Meclis Üyelerinden gelen soruları yanıtladı.

İSO Ocak Ayı Meclisi’nde, Teknolojik ve Bilimsel Gelişmeler Konuşuldu 01

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın Konuşma Metni Attach