“İstanbul Sanayi Strateji Belgesi” İSO Meclis Üyelerine Sunuldu

  • Meclis Konuşması
meclis-subat-2015-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi şubat ayı olağan toplantısı, “Öncelikli Dönüşüm Programları Işığında Yeniden Öne Çıkan Üretim Ekonomisi ile İstanbul ve Sanayi Stratejilerinin Önemi” ana gündemi ile gerçekleştirildi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yaptığı toplantıda hazırlıkları bir yıldır süren ve İstanbul Kalkınma Ajansı katkısı ile İSO tarafından hazırlanan “İstanbul Sanayi Strateji Belgesi” İSO Meclis Üyelerine sunuldu.

İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur OkyayİSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay tarafından yönetilen İSO şubat meclisine İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yülek ve İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Bulu konuşmacı olarak konuk oldular.

Strateji belgesini hazırlayan İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Bulu’nun sunumundan önce konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, oda projesi olarak hazırlanan, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen ve onaylanan “İstanbul Sanayi Strateji Belgesi” hakkında bilgiler verdi.

Bahçıvan, Türkiye’nin ilki 2010 yılında yayınlanan “Sanayi Strateji Belgesi”nin 2011 ve 2014 yıllarını kapsadığını, belgenin yenilenmesi çalışmalarının devam ettiğini, bununla birlikte ülke ölçeğinin yanında şehirlere yönelik sanayi stratejilerini de ihmal etmemek gerektiğini söyledi. “İstanbul Sanayi Strateji Belgesi” İSO Meclis Üyelerine Sunuldu“İstanbul Sanayi Strateji Belgesi”ni bu bilinçle bir yıl süren çalışmalar sonucu hazırladıklarını vurgulayan Bahçıvan, “Belge, Türkiye’de şehir sanayi stratejisi bağlamında bir ilk. Hükümetin ‘Ekonomide Öncelikli Dönüşüm Programları’nı açıklamasında sonra, Başbakan Davutoğlu’nun da çok arzu ettiği, iş dünyasından bu programlara yönelik ilk dönüş özelliğine sahip. Belge ile uygulayıcılar için İstanbul Sanayi’nin 2023 yılına kadar bir yol haritası oluşturuldu” dedi.

İstanbul dışlanırsa, sanayinin milli gelirdeki payı daha da düşer

Son dönemde İstanbul’un gelecek vizyonunda sanayinin dışlandığına, İstanbul’un finans, lojistik ve moda merkezi olmak öne çıkarıldığına değinen Bahçıvan, “Sanayi, İstanbul gibi derinliği olan ve Türkiye ekonomisinin kalbi sayılabilecek bir kent için çok daha anlamlı ve vazgeçilemezdir. Bunun tersi yaklaşımlar, milli gelir içindeki payı yüzde 15’lere düşmüş sanayimizin payını daha aşağılara çekecektir. Hal böyleyken, bugün İstanbul sanayicisinin en önemli sorunlarından biri, üretim tesislerinin İstanbul yerleşimindeki belirsizliğidir. Oysa dünyanın bir çok önde gelen metropol kentindeki uygulamalar bu yaklaşımları doğrulamamaktadır. Türkiye’nin büyük oranda yüksek teknolojili üretiminin ve ihracatının yapıldığı İstanbul’un stratejileri düşünülmeden 2023 hedefinin hayata geçmesi doğal olarak mümkün olmayacaktır” şeklinde konuştu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal BahçıvanBahçıvan, Türkiye’nin sürdürülebilir büyümesi için vazgeçilmez unsurların, sanayide ithal bağımlılığının azaltılması, yerli enerji kaynak kullanımının arttırılması, teknoloji yoğunluklu sektörlere öncelik verilerek Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi ve sanayicinin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve güçlendirilmesi olduğunu da söyledi.

Konuşmasında sanayinin hem ihracat hem iç piyasada rekabet gücünü etkileyen sorunlara da değinen Bahçıvan, bunlar arasında Asya ve Doğu Avrupa’da yükselen yeni üretim merkezleri ve AB ile ABD arasında imzalanması beklenen Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı anlaşmasına dikkat çekti.

Murat Yülek
Murat Yülek

Toplantıda konuşan İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Yülek “Sanayi Politikası Fark Yaratır mı?” başlıklı bir sunum yaparak sanayileşme sürecinin nasıl olması gerektiğini anlattı. İmalat sanayinin önemine değinen Yülek, Türkiye’nin 2002’den önce ve 2002’den itibaren uyguladığı sanayi politikalarını karşılaştırdı. Türkiye’de son 15 yılda sanayi katma değerinin büyüklük olarak oldukça yüksek artış gösterdiğini söyleyen Prof. Yülek, sanayinin ihracat ile birlikte geliştiğini ifade ederek, “Türkiye’de son 15 yılda sanayi katma değeri büyüklük olarak oldukça yüksek artış göstermiştir. Ancak büyük ekonomilere oranla sanayimizin hacmi hala küçüktür” dedi.

Melih Bulu
Melih Bulu

“İstanbul Sanayi Strateji Belgesi” hakkında İSO Meclis Üyelerine bilgi aktaran İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Bulu, “İstanbul Sanayi Stratejisi, İstanbul sanayisinin ihtiyaç duyduğu dönüşümün yönlendirilmesi açısından şehirde bulunan sanayi kuruluşlarına yol gösterici olacaktır. Bu belge, İstanbul sanayinin ihtiyaç duyduğu yüksek katma değerli üretim yapabilen ve daha rekabetçi seviyeye ulaşmak için gerekli olan dönüşüm stratejilerini de ortaya koymuştur. Proje kapsamında İstanbul sanayinin on yıllık gelecek vizyonunun hazırlanmasına İstanbullu sanayicilerin katkısı sağlanmıştır. Bunun için katılımcı bir süreç içerisinde sanayicilerin önerileri dikkate alınarak üzerinde uzlaşma sağlanmış bir İstanbul Sanayi Strateji Belgesi hazırlanmıştır” şeklinde konuştu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın Konuşma Metni Attach