Avrupa birliği, Avrupa işletmeleri ağıTürkiye’nin 1996 yılında imzalanan Gümrük Birliği ile AB’ye entegre olması ve 2005 yılından itibaren girilen tam üyelik müzakere süreci nedeniyle firmalarımızın sürekli değişiklik gösteren AB uygulamaları ve mevzuatını yakından takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. Ancak 180.000 sayfadan fazla ve teknik terminoloji içeren bu mevzuatı firmalarımızın ve özellikle KOBİ’lerimizin uygulamaya geçirmesi oldukça zordur.

Odamız Avrupa Birliği konusundaki uzmanlar ile AB’deki gelişmeleri ve Türkiye’nin uyum çalışmalarını yakından takip ederek sektörlerin AB’ye uyum seminerleri, yayınları ve firma ziyaretleri ile haftalık yayınlanan ve e-posta yoluyla gönderilen AB bülteni aracılığıyla firmalarımızı düzenli olarak bilgilendirmektedir. Bunun yanında firmalarımızın yararlanabileceği. AB fonları ve proje yazma teknikleri hakkında düzenlenen eğitimlerle firmalarımızın AB standardında proje yazma ve yürütme yetkinlikleri artırılmaktadır.