İSO Sosyal Sorumluluk Çalışmaları

İstanbul Sanayi Odası Ağaçlandırma ÇalışmalarıOrmanların korunması, iyileştirilmesi ve artırılması iklim değişikliğinin etkilerini önleme hususunda büyük önem arz etmektedir. Ülkemiz ise coğrafi konum itibarıyla gerek erozyon, gerekse iklim değişikliği açısından hassas bir bölgede bulunduğundan ağaçlandırma, ormanların iyileştirilmesi daha önemli hale gelmektedir.

Sosyal sorumluluk bilinci ile Odamız 1994 yılından bu yana üyelerinin katkısıyla “ağaçlandırma” çalışmaları yürütmektedir. Üyeleri arasında “ağaçlandırma” bilincinin artırılması, farklı kurum ve kuruluşlarla “ağaçlandırma” konusunda sürdürülebilir işbirliklerinin geliştirilmesi ve en önemlisi de Ülkemizin ve İstanbul’umuzun ağaçlandırılmış alanlarının artırılması bu çalışmalarımızın en önemli sosyal çıktılarıdır.

2005 – 2014 yılları arasında üyelerimizin katkısıyla 25.000'in üzerinde fidan Ülkemize kazandırılmıştır.