KOBİ'ler için: KOLAY BİLGİ Seti

Kitapların mevcut bilgisi için lütfen satın almadan önce +90 (212) 252 29 00 131 / 132 / 133 no'lu numaradan bilgi alınız.

KOLAY BİLGİ-15 : Yeni Ürün ve Tesis Yatırımlarında Fizibilite

Yeni Ürün ve Tesis Yatırımlarında Fizibilite adlı yayınımızın amacı yatırım ve yeni ürün geliştirme fizibilite çalışmalarını mümkün olduğu kadar pratik ve yalın biçimde tanımlamak; böylelikle yatırımların optimum kaynak kullanımı ile uygun ürünler ve tesislere yöneltebilmesi için fizibilitenin teorisi yerine, temel faktörleri belirtmek ve pratik kullanımına olanak sağlamaktadır.

Yayında, yeni ürün fizibilitesi, yeni tesisler veya genişleme yatırımları fizibilitesi konuları ele alınmıştır.

Yayın Tarihi : Aralık 2011 İNDİR

KOLAY BİLGİ-14 : 6-Sigma Kılavuzu

Setimizin 14. kitabı olan yayınımızda, 6-Sigmanın neler kazandırabileceği, metodun getirdiği yeni bakış açıları, rekabet için yeni fırsatlar, müşteri memnuniyeti, kalite iyileştirme, metodun kurumsal uygulamaları DMAIC uygulama aşamaları ele alınmıştır.

Yayın Tarihi : Aralık 2011 İNDİR

KOLAY BİLGİ-13 : Toplam Verimli Yönetim "TPM"

Sanayi kuruluşlarımızın rekabet güçlerini artırarak gerek ulusal, gerekse uluslararası pazarlarda başarılı olabilmeleri için topyekün ve hızlı gelişmeleri gerekmektedir. Bu gelişmeler fabrika sahasından başlar ve hızlı gelişim için etkin bir metodolojinin kullanımı gereklidir. Gelişmede yönetim tarzının yanısıra, Toplam Üretken Yönetim gibi metotların kullanımı ile tüm çalışanların yaratıcılığının teşviki üretim süreçlerine, kaliteye, dolayısı ile rekabet gücü ve firma karlılığında katkısı büyüktür.

Kolay Bilgi Seti 13. kitabı olan yayın, Toplam verimli Yönetim uygulama planı ve yönetimi konularını ele almaktadır.

Yayın Tarihi : Aralık 2011 İNDİR