Ekonomik Bilgi Hazinesine Bir Katkı

  • Arşiv

Sanayimizi temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşu olan İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayi sektörünün faaliyet koşullarının ölçülmesine yönelik; en hızlı ve güvenilir bir öncü gösterge konusunda, 1 Eylül’de tarihi bir adım attı.

Satınalma Yöneticileri Endeksi-PMI’ın ülkemizde hesaplanması ve her ay sanayicilerimiz ve ekonomi kamuoyuyla paylaşılması konusunda, bir dünya markası olan Markit Economics ile birlikte çalışma amacıyla bir iş birliğini kurmuş bulunuyoruz. İşte bu iş birliği aracılığıyla, söz konusu araştırma İSO çatısı altında, üç yıl boyunca, her ay İSO Türkiye-PMI İmalat Sanayi Raporu adıyla açıklanmaya başladı.

Bununla birlikte yine yapmış olduğumuz bu iş birliği sonucunda; Türkiye’de ilk, dünyada ise sadece birkaç şehir için yapılmakta olan bir şehir PMI’ını, İSO İstanbul-PMI İmalat Sanayi Raporu adıyla açıklamaya başladık.

İSO olarak her platformda, ekonomimizin gelişimi için teknoloji ve katma değer yaratan bir üretim hedefine vurgu yapıyoruz. Bunun için de bilginin ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz.

Markit Economics’in, global bir marka olarak kendisini kanıtlamış olan bu çalışması ile iş birliği yapmayı, Türkiye’nin teknoloji ve katma değer üreten bilgi toplumu olma çabalarına önemli bir katkı, İSO’nun da sanayimize karşı olan tarihi sorumluluğu ve misyonu olarak görüyoruz.

Öte yandan PMI İmalat İstanbul endeksini ölçmeye ve yayımlamaya başlamamızın arkasındaki en önemli gerekçe ise, ülkemizin milli gelirinin dörtte birini, toplam ihracatının yarıya yakınını ve sanayi üretiminin de yüzde 40’a yakınını gerçekleştiren amiral gemi İstanbul’un sanayi üretimindeki iştahını diri tutuyor. Türkiye’nin kalbi ve ekonominin lokomotifi olan İstanbul, açıklanacak PMI verileriyle birlikte Türk sanayisinin barometresi olma niteliğini de pekiştirmiş olacak.

Sonuç olarak; PMI Türkiye ve İstanbul endeksleri, imalat sanayi ve genel ekonomik büyüme performansı hakkında kaliteli, hızlı, taze ve güvenilir bilgi sunarak hem Türkiye genelinde ekonomik aktörlerin, hem de özel olarak İstanbul sanayisinin ve İSO’nun stratejik kararlarını daha hızlı ve sağlıklı almalarına önemli bir destek sağlayacak.

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı