Girişimcilikten Sanayiciliğe

  • Arşiv

Bilimsel bilgi birikimini ve saygınlığını ülkemiz sınırlarının dışına taşımış İstanbul Teknik Üniversitesi’yle birlikte geçtiğimiz günlerde “İSO-İTÜ ÇEKİRDEK GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ” adı altında önemli bir adım attık.

Bir tarafta gelişmiş ülkeler arasında yer almak hedefi, diğer yandan küreselleşme ve dünyada yaşanan acımasız ekonomik mücadele çerçevesinde Türkiye, yalnızca rekabet gücünü artıran değil aynı zamanda sürekli yenilik yaratan bir ülke olmalı.

O halde girişimciliğin, küresel yetenek ve inovasyonun, yarınlarımız için hayati bir öneme sahip olduğu gerçeğini hiçbir zaman unutmamalıyız. İşte bu gerçekten hareketle, İstanbul Sanayi Odası (İSO) olarak son yıllarda odağında üretimin olduğu bir girişimcilik bilinci ve ruhunun ülkemizde geliştirilmesini ısrarla vurguluyoruz.

İTÜ Çekirdek Girişimcilik Ekosistemi, akademisyen, mentor, girişimci, sanayici ve yatırımcıyı buluşturmak gibi çok önemli bir misyona sahip. Ana paydaşlarından birisi olan İSO, bu ekosisteme önümüzdeki dönemde şu katkıları yapacaktır: Bu çerçevede, 2015 yılı itibarıyla girişimci başvurularının değerlendirilmesi sürecinde Odamız üyesi sanayicilerimiz jüri üyesi olarak yer alıyor. 14 Kasım 2015 tarihinde olduğu gibi, girişimci veya girişimcilere “İSO Geleceğin Sanayicisi Ödülü” her yıl verilecek.

Yaratıcı fikirlere sahip olan genç girişimcilerle alanında başarılı ve deneyimli sanayicilerimizi buluşturarak, girişimci ile sanayici arasında adeta bir köprü vazifesi görüyoruz. Bu kapsamda; “İSO Geleceğin Sanayicisi Ödülü” alan girişimcilerin yanı sıra İTÜ Çekirdek Ekosistemi’nde bir yıl boyunca yer almaya hak kazanan diğer girişimcilerimizi “İSO KOZA” adını verdiğimiz çatı altında bir araya getiriyoruz.

Böylelikle, yaratıcı fikirleri; üretim kültürü ve bilinci eşliğinde üretici sanayicilerle buluşturarak, girişimci-sanayici eşleşmeleri ile girişimcilerimizin üretim ve fabrika ortamını deneyimlemesinin yanı sıra yaratıcı fikirlerin hayatiyet kazanmasına imkân sağlayacağız. İşte bu şekilde yaratıcı fikirlerin koza kabuğu içinde kalmayıp, ortaya çıkarak özgür bir kelebek gibi uçmasının önünü açacağız. İSO KOZA Modeli ile girişimcilerimize, çalışma stratejilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak olan “mentorlük” desteği vereceğiz.

Etkin proje yönetimi, kurumsal verimlilik, inovasyon, teknoloji yönetimi vb. konularda genç girişimcilerimize yetkinlik ve üretim kültürü kazandıracak “eğitim” desteğini de planlamış bulunuyoruz. Öte yandan; yenilikçi fikirleri ticari değere dönüştürmeleri amacıyla “sanayici antrenör” desteklerini sunacağız. Özetle; ülkemizde vizyon ve misyon sahibi, dinamik, istihdam yaratan girişimci ve sanayicilerin olduğu bir ekosistem kuruyoruz. Dünyada bu alandaki muhtelif başarı örneklerinden de ilham alarak, Türkiye’de ilk örnek olarak böyle bir model kurmanın heyecanı içindeyiz.

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı