“İstanbul Sanayi Strateji Belgesi”

  • Arşiv

İstanbul Sanayi Odası tarafından, yaklaşık bir yıldır hazırlıkları süren ve kısa bir süre önce tamamlanan, “İstanbul Sanayi Strateji Belgesi” çalışmasının sonuçlarını Şubat ayında bir basın toplantısında kamuoyuyla paylaştık.

Türkiye’de şehir sanayi stratejisi bağlamında bir ilk olan bu belge ayrıca; hükümetin, “Ekonomide Öncelikli Dönüşüm Programları”nı açıklamasından sonra, Sayın Başbakanımızın da çok arzu ettiği, iş dünyasından bu programlara yönelik ilk geri dönüş özelliğine de sahiptir.

Bu belgenin oluşturulması sürecinde, birincil veri yöntemleri olarak yüz yüze mülakatlar ve odak grup toplantıları yapılmış ayrıca İSO üyelerinin daha geniş katılımını sağlamak için anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Şimdiye kadar İstanbul’un sanayi stratejisine etki edeceği düşünülen, rapor, makale, kitap ve benzeri dokümanlar da ikincil veri toplama yaklaşımı ile analiz edilerek belgede yerini almıştır.

Araştırma sonucunda, İstanbul’u 2023 sanayi hedeflerine ulaştırmak için ortaya 18 başlık ve 46 strateji çıkarılmıştır. Bu stratejilerin hayata geçirilebilmesi için de 85 eylem planı hazırlanmıştır. Stratejilerin hazırlanmasında katılımcı ve şeffaf bir yaklaşım izlenmiştir. Bu sayede ortaya çıkan stratejiler, ana uygulayıcı olacak sanayiciler tarafından daha kolay benimsenecektir.

İstanbul sanayisinin lider sivil toplum kuruluşu olan İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan bu belge, İstanbul sanayinin geleceğine ilişkin yapılacak planlara girdi olmanın yanı sıra İstanbul’a yatırım yapacak sanayi girişimcileri için de önemli bir çalışma olarak değerlendirilmelidir.

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı