Yeni Ekonomik Model ve KOBİ’ler

  • Arşiv

Türkiye orta gelir tuzağını aşmaya yönelik, odağında sanayinin olduğu yeni bir ekonomik kalkınma modeline ihtiyaç duyuyor…

Orta gelir tuzağına yakalanmadan yüksek gelirli ülkeler arasına katılan ülkelerin deneyimlerine baktığımızda; sanayi kalkınma sürecinde merkezi bir rol üstleniyor. Öte yandan sanayi, ekonomik yapının dönüşümünü sağlayan sürükleyici sektör olmanın yanı sıra, yüksek oranlı yatırımlar ile hızlı bir sermaye birikim sürecine de imkân sağlıyor.

İşte bu noktada KOBİ’ler açısından önemli gördüğüm bir hususa dikkat çekmek istiyorum: Oluşturulacak yeni ekonomik kalkınma modelinde Türkiye’nin KOBİ gerçeği mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Ekonomimizin omurgasını oluşturan KOBİ’ler bugün artık, bütün dünyada, her zamankinden daha önemli hale gelmiş, küresel rekabetin asli unsurları olarak, ekonomi gündeminin merkezine oturmuş durumda.

Öyle ki, girişimcilik, inovasyon, yenilikçilik, verimlilik, esneklik gibi rekabetçi özellikler KOBİ’ler ekseninde tartışılıyor. Malumunuz olduğu üzere Türkiye bu yıl G20 dönem başkanlığını üstlenmiş bulunuyor. Yürütme Kurulu Üyesi olarak benim de içinde bulunduğum, G20’nin bir kolu olan B20 bünyesinde oluşturulan beş çalışma grubundan bir tanesi “KOBİ’ler ve Girişimcilik” adını taşımaktadır. KOBİ’lere bu düzeyde ilk defa bu kadar önem verildiğini burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu da göstermektedir ki, KOBİ’ler sadece Türkiye’de değil, küresel ölçekte büyük bir önem kazanıyor.

Günümüzün zorlu dünyasında sorunları çözülmüş, başarıdan başarıya koşan KOBİ’lerimiz; Türkiye’nin gücüne güç katarken toplumumuzun refah ve huzurunu da artıracaktır. Biz İstanbul Sanayi Odası olarak inanıyoruz ki; büyüyen iş, büyüyen aş herkes için mutluluk demektir…

Erdal Bahçıvan
İstanbul Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı