Maden Atıkları Yönetmeliği

Maden atıklarının yönetiminde kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve Ülke genelinde etkin bir yönetim modelinin oluşturulması amacıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2006/21/EC sayılı AB Maden Atıkları Direktifi ile uyumlu olarak “Maden Atıkları Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

15.07.2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik, 15.07.2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Bu tarih itibariyle maden atıklarının yönetimine ilişkin iş ve işlemler, söz konusu Yönetmelik ve maden atıklarının yönetimi hususunda bahse konu Bakanlık tarafından çıkarılacak alt mevzuat hükümleri doğrultusunda tesis edilecektir.

Maden Atıkları Yönetmeliği için tıklayınız.