TAIEX Teknik Bilgilendirme Toplantısı: Avrupa Birliği Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Tüzüğü

Sera gazı emisyonlarının izlenmesi ve doğrulanması konusunda kamunun ve sanayi kuruluşlarının teknik kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla, Odamız ve ECRAN (Katılıma Yönelik Bölgesel Çevre ve İklim Ağı - Environment and Climate Regional Accession Network) işbirliğinde, AB Komisyonu Teknik Destek ve Bilgi Değişim Mekanizması (TAIEX, Technical Assistance and Information Exchange Instrument) desteğiyle 18-19 Kasım 2014 tarihlerinde İstanbul’da “Avrupa Birliği Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Tüzüğü Semineri” düzenlenecektir.

Seminere katılım ücretsizdir. TAIEX kuralları gereği kontenjan 80 kişi ile sınırlı olup, 6 Kasım 2014 tarihine kadar kayıt yaptırılması gerekmektedir. Yine TAIEX kuralları gereği katılım kaydı olmayanlar seminere alınmayacaktır. Seminere ilişkin diğer bilgiler aşağıya aktarılmıştır.

Kayıt koşulları: Seminere katılmak isteyenlerin 6 Kasım 2014 tarihine kadar www.iso.org.tr/seminer adresinden CEV0714 referanslı toplantıyı seçerek kayıt olmaları gerekmektedir. Katılım kaydı olmayanlar seminere alınmayacaktır.

Tarih, Yer ve Saat: Seminer, 18-19 Kasım 2014 tarihlerinde 09.00-17.30 saatleri arası İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Seminerin yapılacağı yer ile ilgili bilgi TAIEX/ECRAN tarafından kaydını yapan katılımcılara e-posta ile bildirilecektir.

Seminerin içeriği: Seminerin detaylı programı için tıklayınız. Seminerde AB ve Türk uzmanlar tarafından izleme ve raporlama kuralları, izleme ve raporlamaya ilişkin uygulamalar, AB örnekleri, Türk mevzuatı vb konularında sunumlar yapılacaktır.

Hedef Kitle: Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik kapsamına giren tesislerdeki konuyla ilgili teknik personel

İrtibat: Eğitimlere telefonla kayıt alınmamaktadır. Tel: 0212 252 29 00 / 151 - 152

Program için tıklayınız. Attach