2010/8 Sayılı Tebliğ Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nde Değişiklik Duyurusu

TOBB’dan alınan 14.04.2015 tarihli 0412/7415 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın ilgili yazı ile, Bakanlık Makamının, 12.03.2015 tarihli ve 2015/1667 sayılı onayı ile 2010/8 Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’in Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’nin yeniden düzenlendiği; yeni Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi’ne Ekonomi Bakanlığı’nın web sitesi www.ekonomi.gov.tr aracılığıyla ulaşılabileceği bildirilmiştir.