4.Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu

8 Mayıs 2014 tarihli ve 28994 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği” ile 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği” doğrultusunda yerel yönetimlerin su kayıplarını azaltmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi zorunlu hale gelmiştir.

Ülkemiz genelinde su kayıplarının önemli bir sorun teşkil etmesi ve bu soruna ivedi çözümlerin bulunması için kurumlar ve özel sektör arasında bilgi ve tecrübe paylaşım ihtiyacı oluşması dolayısıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü destekleriyle; Altyapı ve Kazısız Teknolojileri Derneği tarafından 29 -31 Mart 2018 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 4. Su Kayıp ve Kaçakları Türkiye Forumu düzenlenecektir.

Ücret, kayıt, program ve diğer etkinlik bilgileri için: https://www.waterlossforum.org/