"Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik" ve "Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ (SGM- 2016/22)" Mevzuatı Yayımlandı

Sayın Üyemiz,

TOBB kanalıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan yazıda; 26.10.2016 tarih ve 29869 sayılı Resmi Gazete’de “Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik” ve “Yetkili Teknik Sorumluların Görev, Yükümlülük ve Sertifikalandırılmasına Dair Tebliğ (SGM- 2016/22)” yayımlandığı bildirilmektedir.

Ulusal araç tip orayı ile ilgili uygulamaların AİTM Yönetmeliğinin 22. Maddesi hükümleri çerçevesinde yapılması gerekmekte olup, söz konusu Yönetmelik ve Tebliğin bütün hükümlerinin uygulanması ve gerekli tedbirlerin alınması hususu bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

İstanbul Sanayi Odası

Mevzuat Metni için tıklayınız.