Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Önemli Duyuru

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu ve Sanayi Genel Müdürlüğünün SGM 2014/11 Tebliği gereğince; Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini yıllık işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren dört ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının web sayfasından elektronik ortamda vermesi gerekmektedir. Konunun detayları ekte belirtilmektedir.

Yıllık İşletme Cetveli Duyurusu Ek Attach