Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik Bildirimleri

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Odamıza gönderilen yazı aşağıya aktarılmıştır. Bilgilerinize sunulur.

30 Aralık 2013 tarihli ve 28530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” gereği bildirimler, eski Seveso Bildirim Sisteminin yerini alan BEKRA Bildirim Sistem üzerinden yapıldığı, 15 Ocak 2016 tarihinde devreye giren yeni sisteme ilişkin duyuru, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sayfası üzerinde http://www.csb.gov.tr/turkce/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=21635 linkinde ilan edilmiştir.

Kuruluşların Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik kapsamında olup olmadığını ve seviyesini belirlemek için Yönetmelik Ek-1 Bölüm 2 Not 4’de verilen toplama kuralını uygulaması gerekmektedir. Toplama kuralına ilişkin detay açıklama ve örnek hesaplama Çevre ve Şehircilik Bakanlığı internet sayfası üzerinde http://www.csb.gov.tr/turkce/index.php?Sayfa=haberdetay&Id=42383 linkinde yayınlandığı, BEKRA Bildirim Sistemine bildirimde bulunulması için öncelikle, kuruluş işletmecisinin, kuruluş sınırları içerisinde adı geçen Yönetmeliğin Ek-1 Bölüm 1 ve Bölüm 2’sindeki sınır değerlere eşit veya üzerinde tehlikeli madde bulundurması ya da eşik değerlerin altında olsa bile birden fazla tehlikeli madde bulundurdukları durumda, Yönetmeliğin Ek-1 Bölüm 2 Not 4’ünde tanımlanan toplama kuralını uygulayarak kategorilerini doğru bir şekilde belirlemeleri gerekmekte ve uygulanan toplama kuralı sonucu alt seviyeli veya üst seviyeli olarak sınıflandırılan kuruluşların, BEKRA Bildirim Sistemine giriş yaparak, bulundurdukları tehlikeli maddeleri ve kategorilerini beyan etmeleri gerektiği, Kuruluşunda bulundurduğu tehlikeli maddelerin cinsi ya da miktarı nedeni ile toplama kuralı sonucu “Kapsam Dışı” olarak sınıflandırılan Kuruluşların BEKRA Bildirim Sistemine giriş yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.