Chicago Boat Show – Sektörel Ticaret Heyeti 2019

Chicago / ABD'de 9 - 13 Ocak 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Chicago Boat Show” Fuarı ile eş zamanlı olarak Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği organizasyonunda, 8 -11 Ocak 2019 tarihleri arasında Chicago / Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik olarak bir Sektörel Ticaret Heyeti organize edilmesi planlanmaktadır

Söz konusu Ticaret Heyeti programının, iki ülkenin sektörel anlamda işbirliğini güçlendirmek ve Türkiye'de faaliyet gösteren yat ve ekipman ihracatçılarının ürünlerini ve faaliyetlerini Amerika'da tanıtarak ticari ilişkilerini geliştirmek anlamında önemli bir fırsat oluşturacağı mülahaza edilmektedir.

Bahse konu heyet programı 2011/1 Sayılı "Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Hakkında Tebliğ” çerçevesinde değerlendirilecek ve katılımcı firmalarımız ulaşım, konaklama ve tanıtım harcamaları üzerinden %50'ye yakın devlet desteğinden faydalanabileceklerdir.

Türk yat sektörünün tanıtılması amacıyla düzenlenecek olan heyet programı çerçevesinde Türk ve Amerikalı işadamları arasında ikili iş görüşmeleri gerçekleştirilmesi, muhatap kurum ve kuruluşların ziyaret edilmesi planlanmaktadır.

Söz konusu organizasyonun gerçekleştirilmesini teminen heyet programına katılmak isteyen firmaların Ek'te yer alan kayıt formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak en geç 17 Eylül 2018 Pazartesi günü saat mesai bitimine kadar Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğine (e-posta: gemi@iib.org.tr - faks: 0212 454 05 01) göndermeleri hususu bilgilerinize rica olunur.

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Gemi-Su Ürünleri Birlikleri Koordinasyon Şubesi

EK: Katılımcı Başvuru Formu (2 Sayfa)

Ayrıntılı Bilgi için: 

Selin Özsoy
Gemi Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği
T: 0212 454 09 99
F: 0212 454 05 01 - 02