E-İhale İle İlgili Önemli Duyuru

Kamu alımlarında bürokrasinin azaltılması, işlem maliyetlerinin düşürülmesi ve rekabetin arttırılarak etkin ve verimli bir alım sistemi oluşturulması amacıyla, 2016 yılından bu yana kullanılan e-teklif alınan beyan usulünün (e-ihale) kapsamı genişletilerek, 19 Haziran 2018 itibariyle yaklaşık maliyeti hizmet alımlarında 1 milyon TL’ye, mal alımlarında 8 milyon TL’ye kadar olan açık ihalelerin “E-ihale” ile yapılması mümkün hale gelmiştir.

2 Ocak 2019 tarihi itibariyle ise, parasal sınır olmaksızın mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinden, açık ihale usulü ve 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin birinci fırkasının (f) bendine göre pazarlık usulü ile gerçekleştirilenler “e-ihale” ile yapılabilecektir.

Bu kapsamda, e-ihale uygulamasına ilişkin hazırlanan eğitim videoları, rehber ve yardım sayfalarına aşağıda yer alan web adreslerinden erişim sağlanması mümkündür.

2019 yılında belli tutarın altındaki ihalelerin “e-ihale” ile yapılması zorunlu hale getirilmesi öngörüldüğünden konu ile ilgili görüş, öneri ve değerlendirmeleriniz ile ayrıntılı bilgi taleplerinizin kikduzenleme@kik.gov.tr e-posta adresi yoluyla Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi veya Düzenleme Dairesi Başkanlığı’na (0312) 218 48 38 numaralı telefondan ulaşılması mümkündür.

E-İhale ile ilgili Bilgi Siteleri:

E Teklif Alınan Beyan Usulü İhale Yardım Sayfası 1
E Teklif Alınan Beyan Usulü İhale Yardım Sayfası 2