Gider Vergileri Genel Tebliği

Sayın Üyemiz,

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 29.03.2016 tarih ve 29668 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No:90) ile sanayi sicil belgesine haiz sanayi işletmelerince münhasıran imalat sanayinde kullanılmak üzere alınan makine ve teçhizatın finansmanı için bu işletmeler tarafından kullanılan krediler dolayısıyla lehe alınan paralara (faiz, komisyon, masraf vb.) banka ve sigorta muameleleri vergisi istisnası uygulanacaktır.

Söz konusu Tebliğ ekte olup, bilgilerinize sunulur

Gider Vergileri Genel Tebliği Attach