Güney Afrika Görüş

TOBB’dan gelen yazıda, Eşbaşkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız tarafından yapılan Türkiye-Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı’nın 2015 yılı Şubat ayı içerinde gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Bu itibarla, konunun ilgili üyelerimize duyurularak, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak Tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinizin en geç 16 Ocak 2015 Cuma gününe kadar (E-posta:irem.ahi@tobb.org.tr, Faks:312 218 22 09) adresine iletilmesi gerekmektedir.