İnternet Dolandırıcılığı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden gelen yazı ile;

Bratislava Ticaret Müşavirliği’nden alınan bir yazıya istinaden, Türkiye'deki firmalarımız tarafından yapılan bazı başvurularda; internet dolandırıcıları tarafından Slovakya'da bulunan bazı bankalarının hesaplarının kullanıldığı belirtilerek, firmaların ticari faaliyete konu ödemeleri için Slovakya'daki banka isim ve hesap numaraları bilgisinin ilgili firma tarafından gönderiliyor gibi elektronik postalarına iletildiği ve firmaların maddi kayba uğradıkları belirtilmektedir.

Yazıda devamla firmaların Slovak firmalarıyla aralarındaki ödemelerinde sadece elektronik posta aracılığı ile iletişim kurulmamasının, mutlaka ilgili firmayla ve bankayla temasa geçilerek teyit edilmemesinin bu mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen büyük önem taşıdığı bildirilmektedir.