İSO – KOZA Girişim Hızlandırma Programı Projesi İçin Hizmet Alımı İhale İlanı

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Kalkınma Ajansı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile “İSO-KOZA Girişim Hızlandırma Programı” projesi yürütmektedir. İlgili proje kapsamında hizmet alımı ihalesine çıkılmıştır.

Proje ile; İstanbul’un, tematik alanlarda kurulacak ekosistem ile ulusal ve bir süre sonra uluslararası girişim ekosisteminde önemli bir merkeze dönüşümüne katkı sağlamak, İstanbul girişim ekosisteminin girişim ve yatırım derinliğini artırmak, girişimlerin geliştirecekleri yerli teknolojiler vasıtası ile uluslararası pazardaki rekabet gücünü arttırarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak, girişimci hızlandırma yaklaşımı ile; hali hazırda var olan ön kuluçka / kuluçka merkezlerine ve girişim ofislerine rakip olmak yerine onların etkilerinin tamamlayıcı bir rol üstelenerek, buralardan mezun olmuş girişimleri bir sonraki aşamaya taşıyarak girişimler için itici bir güç olmak, sanayinin inovasyon yetkinliğini artırmak gibi amaçlar hedeflenmektedir.

İSO, proje kapsamında 2 (iki) lot halinde

  1. Lot: İSO-KOZA: Girişim Hızlandırma Programı Eğitimleri
  2. Lot: İSO-KOZA Girişim Hızlandırma Programı Mentörlükleri

için bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyasını görüntülemek için lütfen aşağıdaki ihale dosyasını tıklayınız.

İhaleye teklif verecek olanların istekli firmaların onaylı ihale dosyasını Odakule İş Merkezi Meşrutiyet Cad. No:63 34430 Beyoğlu / İstanbul adresinden bedelsiz, imza karşılığı alması zorunludur.

Teklif Teslimi için Son Tarih ve Saati: 30.01.2019 / 09:00

Teklifler, 30.01.2019 tarihinde, saat 09:30’da ve Odakule İş Merkezi Meşrutiyet Cad. No:63 34430 Beyoğlu / İstanbul adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

İhale Dosyası Attach