İstanbul Üniversitesi – Inventist Kuluçka Merkezi Girişimci Proje Başvuru Çağrıları Devam Ediyor

İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2015 Yılı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programınca Desteklenerek faaliyete geçen İstanbul Üniversitesi Ön Kuluçka Merkezi (inventİST). 2.Çağrısına 18 Kasım itibariyle çıkmış bulunmaktadır. Çağrı kapsamında Teknolojik ve Yenilikçi iş fikri olanlar desteklenecektir.

Bu kapsamda 19 Aralık 2016 tarihine kadar gerçekleştirilen başvurular neticesinde Birinciye 15.000 TL, ikinciye 10.000 TL, üçüncüye 5.000 TL ödül verilecektir.

Detaylı bilgi ve başvuru için www.inventist.gen.tr

INVENTIST Hakkında Sık Sorulan Sorular

 • İş Fikri Yarışmasının Amacı Nelerdir?
  • Erken aşama iş fikirlerinin ortaya çıkmasını teşvik ederek girişimcilik ekosistemini canlı tutulmasına olanak sağlamak.
  • Yeni ortaya çıkan Teknolojik ve Yenilikçi iş fikirlerin; sanayide ileri teknolojili ürünlere ve yüksek katma değerli üretim yapısına dönüştürülmesine katkı sağlamak.
  • Yenilikçi is fikrine sahip girişimciler arasından seçilen is fikirlerinin olgunlaşması ve sürdürebilir yapılar kurması amacıyla; eğitim ve mentorluk sürecine tabi tutularak yatırımcılar ile buluşmasına olanak sağlamak.
  • Ürün veya teknoloji geliştirme konusunda birbirini tamamlayıcı veya destekleyici nitelikte ürün veya hizmet sağlayıcısı konumundaki kişi veya kuruluşların ürün/hizmet/faaliyetlerini birbirlerine tanıtmak.
  • Yüksek katma değer oluşturacak Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını ortaya çıkaran girişimcilik faaliyetlerini besleyerek, süreci başarıyla tamamlayan ve ticarileşen ürünlerle özelde Istanbul bölgesinin genelde ülkemizin ekonomik değer oluşturmasına katkı sağlamak.
 • İş Fikri Kriterleri Nelerdir? Ve Kimler Başvurabilir?
  • Alan sınırlaması olmaksızın teknolojik ve yenilikçi özelliğe sahip iş fikirleri değerlendirilecektir.
  • İş Fikrinin ticarileştirilmesi için kaynak arayan, Network oluşturma imkanı arayışı içinde olan, Ar-Ge partneri arayan, şirketini henüz kurmamış girişimciler başvurabilir.
  • Ön Lisans, Lisans, yüksek lisans ve doktora programı öğrencileri veya ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarından mezun olmuş kişiler başvurabilir.
  • Girişimci gruplar en fazla 4 kişiden oluşabilir.
  • Bir girişimci grubunda bulunan bir kişi başvuru yapan diğer girişimci grubu içerisinde bulunamaz. Bir üyesi birden fazla gruba üye görünen girişimci grupların başvuruları olumlu sonuçlanmaz.
  • İnventİST’in önceki ön kuluçka programında yer alan iş fikirleri başvuru yapamaz.
 • Değerlendirme Süreci
  • Web Portalı üzerinden toplanan iş fikirleri iki aşamalı bir eleme sistemine tabi tutulacaktır. İstanbul Teknokent Genel Müdürü, İstanbul TTO yöneticisi ve danışmanları, İnventist koordinatörü ve danışmanları, girişimcilik ve ticarileşme yönetimi sorumlusundan oluşan ön eleme heyeti ilk aşamada, fikrin teknoloji tabanlı olup olmadığı - form içeriğinin yeterli seviyede doldurulup doldurulmadığı kriterleri göz önünde bulundurularak bir ön eleme gerçekleştirilecektir.
  • Ön elemeyi geçen iş fikirleri, teknolojik alanlara (bilgi-iletişim teknolojileri, sağlık-biyoteknoloji, kimya-malzeme-enerji vb.) göre ayrılarak, girişimcilerin jüri heyeti önünde 10'ar dakikalık sunum yapmaları istenecektir. Jüri Heyetleri; teknolojik alanlarına sanayi temsilcileri, İstanbul Üniversitesi akademisyenleri, İstanbul Teknokent Genel Müdürü ve İstanbul TTO Yöneticisi' nden oluşacaktır. Burada iş fikrinin teknolojik düzeyi ve yenilikçi yönü, iş fikrinin uygulanabilirliği, iş fikrinin taşıdığı ticari değer, iş fikrinin rekabetçi düzeyi, iş fikri ekibinin nitelikleri ve iş fikrine uygunluğu vb. yönleri değerlendirilecektir.
  • Bu eleme neticesinde en başarılı 20 iş fikri iş planı hazırlama, iş modeli oluşturma eğitimi ve mentorluk desteği almaya hak kazanacaktır. Bu 20 iş fikri içerisinden elemede aldıkları puanlara göre; birinci iş fikri sahibi 15.000 TL, ikinci iş fikri sahibi 10.000 TL ve üçüncü iş fikri sahibi 5.000 TL nakti ödül alacaktır. (Girişimcilerin nakti ödülleri alabilmesi için inventİST’in eğitim ve mentorluk programına en az % 70 katılım sağlaması gerekmektedir.)
 • Eğitim ve Mentorluk Süreci
  • Eğitim ve mentorluk, iş modeli oluşturmaya yönelik konuları kapsamaktadır. İş Modeli Oluşturma Eğitimi kapsamında;
  • Tasarım odaklı girişim, yalın girişim ve kanvas
  • Müşteriyi anlamak
  • Değer önerisi ve ürün pazar uyumu
  • Müşteri kesitleri ve kanallar
  • Müşteri ilişkileri, gelir ve fiyatlama
  • Girişim ve yatırımcı açısından finans
  • Temel aktiviteler ve ortaklıklar
  • Temel kaynaklar, maliyet yapısı ve sürdürülebilirlik eğitim içerikleri uygulanacaktır.
  • Eğitim ve mentorluk programı, haftanın bir günü eğitim ve bir günü mentorluk olmak üzere 2 ay devam edecektir. Bu süre zarfında girişimciler programa en az % 70 katılım sağlaması gerekmektedir.
 • Kuluçka Merkezi’nde Yer Alma
  • Eğitim ve mentorluk sürecinin sonunda; girişimciler tarafından hazırlanan Detaylı İş Fikri Raporu, programa devam durumları ve süreç içerisindeki gelişim durumlarını göz önünde bulundurarak İstanbul Teknokent Kuluçka Merkezi'nde şirket kurabilecekler ve İstanbul Teknokent'in girişimcilere sunduğu tüm imkanlarından faydalanabileceklerdir.