KKDF Oranı ile İlgili Önemli Duyuru

Sayın Üyemiz,

10 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu karar ekinde yer alan listede belirtilen eşyaların vadeli ithalatında (ödeme şekli mal mukabili, kabul kredili, vadeli akreditif olan ithalat işlemleri) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) oranının % 0 (sıfır) olarak uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu Karar'ın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuat uyarınca ithalatında KKDF kesintisi yapılmayacağı belirlenen mallara ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre uygulamanın devam edeceği vurgulanmaktadır. Karar ekindeki liste incelendiğinde gümrük tarife istatistik pozisyonları esas alınarak belirlenen yatırım ve ara mallarının vadeli ithalatında KKDF oranının sıfıra indirildiği görülmektedir.

Bu düzenlemeden önce yatırım ve ara malının vadeli ithalatında uygulanan %6 oranındaki KKDF, günümüzün ağır rekabet koşullarında dış kredi bulabilen sanayicimizin maliyetlerini artırmakta ve rekabet gücünü olumsuz etkilemekteydi. İstanbul Sanayi Odası olarak, gerek ilgili bakanlıklarımızla yaptığımız toplantılarda gerekse hazırladığımız raporlarda yatırım ve ara malının vadeli ithalatında KKDF’nin sıfırlanması gerektiğini ısrarla gündeme getirdik. Yapılan düzenleme ile söz konusu oranın sıfırlanmasının sanayicilerimize maliyetlerini düşürme ve rekabet güçlerini artırma yolunda önemli bir imkân sağlayacağı düşüncesindeyiz.

KKDF oranlarını düzenleyen mevzuatı ve eklerini bilgilerinize sunuyor, faaliyetlerinize olumlu katkıda bulunması ümidiyle çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Saygılarımızla,
İstanbul Sanayi Odası

KKDF ile ilgili resmi gazetede yayınlanan listeyi görmek için tıklayınız Attach