Kömür Rezerv Alanı ve Enerji Üretim Alanının Özelleştirilmesi Süre Uzatımı İlanı

Sayın Üyemiz,

T.C. BAŞBAKANLIK Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın, Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, Ankara ili Nallıhan İlçesi Çayırhan mevkiinde bulunan, EÜAŞ’a ait Kömür Rezerv alanı ve Enerji Üretim Alanının özelleştirilmesine ilişkin süre uzatımı ilanı ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunulur.

Kömür Rezerv Alanı Süre Uzatım İlanı Attach