İstanbul Sanayi Odası - Küba IV. Teknik İzleme Toplantısı

Küba IV. Teknik İzleme Toplantısı

TOBB'dan Odamıza gelen yazıda; Ticaret Bakan Yardımcımız Sn. Gonca Yılmaz Batur beraberinde iş adamları ile birlikte 26-28 Şubat 2019 tarihlerinde Küba’ya resmi bir ziyaret gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Ziyaret kapsamında, Sayın Bakan Yardımcımız ikili temaslarının ve saha ziyaretlerinin yanı sıra, Türkiye-Küba İzleme IV.Dönem Toplantısına da başkanlık edecektir. Sayın Bakan Yardımcımızın beraberindeki iş adamları heyeti, DEİK tarafından organize edilmektedir. Sayın Bakan Yardımcımızın heyetinin planlanan uçuş bilgileri ekte sunulmakta olup, taslak program bilahare iletilecektir.

Bu itibarla, söz konusu ziyaret programına Bakanlıklarından/Kurumlarından/Odalarından temsilcilerin de katılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir.

Bilgileri ve uygun bulunması halinde, heyete iştirak edecek yetkililerin ad, unvan ve iletişim bilgilerinin (e-posta ve cep telefonu) 8 Şubat 2019 tarihine kadar Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğüne ve elektronik ortamda cand@ticaret.gov.tr ve bastirmacia@ticaret.gov.tr adreslerine iletilmesi bildirilmektedir.

Küba IV. Teknik İzleme Toplantısı Heyeti Uçuş Bilgileri Attach