Latin Amerika Eylem Planı/Anket Çalışması

TOBB’dan Odamıza ulaşan yazıda; Türkiye ile Latin Amerika Bölgesi arasındaki ekonomik, ticari ve yatırım ilişkilerinin güçlendirilmesi ve ülkemiz lehine geliştirilmesi amacıyla güncel bir Latin Amerika Eylem Planı hazırlanması hususunda çalışmaların yürütüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Ekonomi Bakanlığı'nın, ülkemiz firmalarının Latin Amerika pazarına ilişkin beklenti ve ihtiyaçlarını belirlemek ve pazara girişte yaşadıkları sorunları tespit etmek amaçları doğrultusunda firmalarımıza yönelik hazırlamış olduğu "Türk Firmaları için Latin Amerika Beklenti ve Sorun Değerlendirme Anketi" adı altındaki Forma http://anketler.ekonomi.gov.tr/index.cfm?ID=26 adresinden erişim sağlanmaktadır.

Bahse konu formun ilgili üyelerimiz tarafından 15 Nisan 2016 tarihine kadar doldurulmasını rica ederiz.