Özbekistan- Surhanderya İş Forumu

Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinden alınan yazıda; Özbekistan Cumhuriyeti Hükümetinin müteşebbisliğinde ülkenin Güney bölgesinde bulunan Surhanderya ilinin kalkınmasıyla ilgili Program kapsamında, 2-3 Haziran 2018 tarihlerinde Özbekistan Cumhuriyeti Surhanderya ilinde yabancı yatırımcı ve girişimcilerin katılımıyla yenilikçi teknolojiler, yatırım ve turizm fırsatları, ihracat potansiyeli konuları üzerine İş Forumu organizasyonu düzenleneceği bildirilmektedir.

Surhanderya ilindeki ulaşım, konaklama, yeme-içme masrafları Valilik tarafından karşılanacak olup söz konusu etkinliklere katılmayı düşünen firmalarımızın, Ek-2’deki katılım formunu doldurarak Özbekistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile (Tel:0551 165 3032 e-posta:ulugbek@utclub.org ) iletişime geçmesi gerekmektedir.

Konu ilgilerinize sunulur.

Program ve Surhanderya Hakkında Bilgi Attach Katılım Formu Attach