Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü adına TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından yürütülen “Sanayide Kaynak Verimliliği Potansiyelinin Belirlenmesi” isimli proje Mart 2014’te başlamıştır.

Projenin amacı, ülkemizde seçilmiş 5 (beş) ana sektörden yola çıkarak imalat sanayi için kaynak verimliliği potansiyelinin tahmin edilmesidir. Konuya ilişkin daha önce yapılan çalışmalar neticesinde belirlenen sektörler NACE Rev.2 kodlarına göre (10) Gıda ürünlerinin imalatı, (13) Tekstil ürünlerinin imalatı, (20) Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, (23) Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı ve (24) Ana metal sanayiidir.

Bu sektörler için su, enerji ve hammaddeye odaklanılarak kaynak verimliliği potansiyeli tahminlerinin miktarsal, parasal ve bölgesel analizleri ile çevresel faydalarının analizleri yapılacaktır. Seçili ana sektörlerde, hammadde, enerji, su ve atık alanlarında tespit edilecek kaynak verimliliği potansiyelleri imalat sanayi geneline ve tüm ana sektörlerine ilişkin projeksiyonlar yapılarak belirlenecektir. Aynı zamanda bu potansiyellerin hayata geçirilmesi halinde oluşacak çevresel etkiler de analiz edilecektir.

İşletmelere yönelik yapılacak olan anket ve saha çalışmasında, işletmelerin isimleri gizli tutulacak ve anket verileri TÜBİTAK MAM dışında hiçbir kişi / kurum ile paylaşılmayacaktır. Anket kapsamında alınan veriler yalnızca analizlerde kullanılacaktır.

İlgilenen üyelerimizin TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Uzmanları ile irtibata geçmesi hususu ilgi ve bilgilerinize sunulur.

Proje ile ilgili irtibat bilgileri:

TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü
Telefon: 0262 677 20 00
Dr. Şeyma KARAHAN: seyma.karahan@tubitak.gov.tr
Ceren TOSUN: ceren.tosun@tubitak.gov.tr