T.C. İstanbul Valiliği İl Bilim Sanayi Teknoloji Müdürlüğü Duyurusu

Sanayi Siciline Kayıt Olmamış İşletmelere 1 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt imkânı.

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 2. Maddesi gereği Sanayi işleri ile iştigal eden işletmelerin iki ay içinde Sanayi siciline kayıt ettirilmesi zorunludur. Kayıt ettirmeyenler hakkında kanunun 9. Maddesi uyarınca idari para cezası uygulanmaktadır. Bununla birlikte 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe giren 7033 sayılı sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi amacıyla bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanun ile 6948 sayılı Sanayi sicil kanununa geçici 3. Madde eklenmiştir. Bu madde ile sanayi siciline kayıt olmamış işletmelere herhangi bir idari para cezasına maruz kalmadan en geç 1 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olma imkânı getirilmiştir. Henüz Sanayi siciline kayıt olmamış üyelerimizin (0216) 526 33 24 irtibat numarası ile kontak kurmaları gerekmektedir.