Türk Gıda Kodeksi Tebliği Taslakları

Sayın Üyemiz,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından, “Türk Gıda Kodeksi – Belirli Gıdalarda Dioksinlerin, Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin ve Dioksin Benzeri Olmayan Poliklorlu Bifenillerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği” ile Türk Gıda Kodeksi – İnsan Tüketimine Sunulan Hızlı Dondurulmuş Gıdalarda Sıcaklığın Resmi Kontrolü İçin Kontrol Noktalarının Seçilmesi ve Ölçüm Metodu Tebliğ” taslakları hazırlanmış olup Genel Müdürlüğün internet sitesinde görüşe açılmıştır.

Söz konusu mevzuat taslağı hakkındaki görüş ve önerilerinizin en geç, 26.01.2015 tarihine kadar Odamıza iletilmesi hususunu bilgilerinize sunar, katkılarınızdan ötürü şimdiden teşekkür ederiz.

Mevzuat metni için tıklayınız.