Türk Standardları Enstitüsü Gözetim ve Muayene Hizmetleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan ve 17.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren “Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik” kapsamında sera gazı emisyonlarını raporlamakla yükümlü kuruluşlar; 30 Nisan 2016 tarihine kadar emisyon raporlarını Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş doğrulama kuruluşlarına doğrulatarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunacaktır. Bu çerçevede Türk Standardları Enstitüsü TS EN ISO 14064-3 kapsamında gerçekleştirdiği doğrulama faaliyetlerine ek olarak yönetmelik kapsamında da doğrulama hizmeti verecektir.

Ayrıca Türk Standardları Enstitüsü (TSE); gözetim ve muayene hizmetleri kapsamında Ekonomi Bakanlığı tarafından Uluslararası Gözetim Şirketi olarak yetkilendirilmiş ve TS EN ISO/IEC 17020 kapsamında TÜRKAK tarafından A Tipi Muayene Kuruluşu olarak akredite edilmiştir. TSE bünyesinde Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı tarafından;

 • Asansör Periyodik/Tam Muayenesi,
 • Parti Malı Uygunluk Belgesi,
 • İhracat/İthalat İçin Yükleme Öncesi ve Yükleme Sonrası Gözetim,
 • Piyasa Gözetimi ve Denetimi,
 • LPG Tanklarının Periyodik Muayenesi,
 • Elektriksel Ölçümler,
 • İSG Ekipmanları Periyodik Muayenesi,
 • Gemilerden Tahliye İşlemlerinin Gözetimi,
 • Tedarikçi Değerlendirmesi,
 • Sera Gazı Beyanı Doğrulaması,
 • Müşteri Şartlarına Uygunluğun Üçüncü Taraf Bir Kuruluş Olarak Değerlendirilmesi,
 • İthalata Uygunluk Değerlendirmesi,
 • TSE Hizmet Yeri Belgelendirme,
 • Müşteri Dostu Kuruluş (MDK) ve Müşteri Dostu Marka (MDM) Belgelendirme,
 • Tahribatsız Muayene,
 • Kaynak Prosedür Onayı (WPS, PQR)
 • Çelik Konstrüksiyon Gözetimi

gibi uygunluk değerlendirme hizmetleri de verilmektedir.

Konuyla ilgili detaylı bilgi almak için TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanlığı (Tel: 0312 592 51 74) ile iletişime geçilebilir.