Türkiye - Çad Karma Ekonomik Komisyonu 1. Dönem Toplantısı

Eşbaşkanlığını, Eşbaşkanlığını Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Sayın Lütfi Elvan tarafından yapılan Türkiye - Çad Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 1. Dönem Toplantısı'nın 2015 yılı Ocak ayının son haftası gerçekleştirilmesinin öngörülmektedir.

Bu itibarla, anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinizin en geç 16 Ocak 2015 Cuma gününe kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ‘ne (Faks: 0312 218 2209 irem.ahi@tobb.org.tr ) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.