Türkiye- Finlandiya Çalışma Komitesi

TOBB’dan Odamıza ulaşan yazıda; Finlandiya ile aramızdaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesini teminen karşılıklı işbirliğinin yürütüldüğü alanlarda firmalarımızın karşılaştığı sorunların, çözüm önerilerinin yeni işbirliği imkanlarının tespiti ve değerlendirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde bir çalışma başlatıldığı bildirilmektedir.

Çalışma kapsamında, ilgili firmalarımızın ve sektörlerin görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu itibarla, Finlandiya ile ekonomik ve ticari ilişkilerde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ile yeni işbirliği olanakları ilişkin görüşlerin belirlenmesi için http://tobb.org.tr/DEID/basvuru/finlandiya adresindeki formun ilgili üyelerimizce 14 Ağustos 2015 tarihine kadar doldurulması istenmektedir.