Türkiye Moldova STA Bilgi Notu

Türkiye ile Moldova arasında halihazırda yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA)’nın hizmet ticaretini içerecek şekilde genişletilmesi amacıyla müzakerelere başlanılacağı belirtilmiştir

Türkiye ile Moldova arasında yürütülecek olan hizmet ticareti müzakerelerinde gündeme getirilmesinde fayda görülen görüş öneri ve değerlendirmelerinizin aşağıdaki bilgi notu dikkate alınmak kaydıyla 22.01.2018 tarihine kadar kubilaysimsek@tobb.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.