Yıllık İşletme Cetvelleri 2 Mayısta da Verilebilecek

Yıllık İşletme Cetvelleri 2 Mayıs 2016 tarihinde de verilebilecektir.

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, 6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu ve Sanayi Genel Müdürlüğünün SGM 2014/11 tebliği gereğince; Sanayi işletmeleri bir senelik faaliyetlerini Yıllık İşletme Cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren dört ay içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasında (www.sanayi.gov.tr) bulunan "E-Hizmetler) menüsü altında "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" bölümünden 2016 yılı Yıllık İşletme Cetvelini elektronik ortamda vermekle yükümlüdür.

Bu bağlamda 2016 Yıllık İşletme Cetveli verilmesi için son gün olan 30 Nisan 2017 tarihinin hafta sonuna denk gelmesi ve bu tarihi izleyen 01 Mayıs 2017 tarihinin ise resmi tatil gününe denk gelmesi nedeniyle Yıllık İşletme Cetvelleri 02 MAYIS 2016 tarihinde de verilebilecektir.

Bilgilerinize sunulur,
Saygılarımızla.