Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları Hizmet Alımı İhalesi

Türk Kızılayı Genel Müdürlüğü’nden Odamıza ulaşan yazıda, Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Bölge Kan Merkezinin ihtiyacı için “2. Ekip Doktorları, 3. Flebotomi Personeli, 10. Kan Bağışçısı Kazanımı Personeli, 1. Hemovijilans Birim Yöneticileri Eğitim ve Değerlendirme Toplantıları” hizmet alımı, İdari ve Teknik Şartname hükümlerine göre ilanen kapalı zarfla teklif toplama açık eksiltme pazarlık yöntemi sureti ile satın alınacağı belirtilmektedir.

İhaleye ilişkin ilan metni, idari şartname ve teknik şartnameye http://www.kizilay.org.tr/IhaleIlanlari/Detay/1039 adresinden ulaşabilirsiniz.