İstanbul Sanayi Odası, Tayvan Ülke Günü Etkinliği Düzenledi

  • Diğer Haberler
tayvan-02

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Tayvan’daki iş birliği ve yatırım fırsatlarını Türkiye’deki sanayicilerin vfe iş dünyasının dikkatine sunabilmek için Tayvan Ülke Günü & Ticaret ve Yatırım Fırsatları Semineri düzenledi. Web seminer olarak gerçekleştirilen etkinliğe İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan başkanlık ederken Türkiye-Tayvan temsilcisi Yaser T.H. Cheng de etkinliğe katıldı.

Toplantının açılışını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan, içinde bulundukları Koronavirüs salgınının istisnasız tüm dünyayı olduğu gibi Doğu Asya ülkelerini de ekonomik olarak ciddi bir biçimde olumsuz etkilediğini söyledi. Saruhan Asya Kaplanları olarak anılan Uzak Asya’nın hızlı büyüyen ekonomileri olan Güney Kore, Hong Kong ve Singapur’a nazaran Tayvan’ın almış olduğu etkili önlemler sayesinde pandemiden ekonomisi en az etkilenen ülke olarak göze çarptığına dikkat çekti.


İSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Sadık Ayhan Saruhan

Tayvan’ın ekonomik gelişimi incelendiğinde; önceleri emek yoğun bir üretim anlayışının yerini, bir süre sonra sermaye yoğun yatırım odaklı bir anlayışa bıraktığını; 80’li yıllardan itibaren de teknoloji yoğun inovasyon odaklı bir büyüme modeline geçtiğini belirten Saruhan, 90’lı yıllarda bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne kilit rol atfedilen Tayvan’da, “katma değer” ve “markalaşma” kavramlarının ön planda tutulmasının, 2010’dan itibaren ise AR-GE ve nesnelerin interneti gibi günümüz dünyasının kilit unsurlarının öncülüğünde “bilgi ekonomisi” stratejisine geçilmesinin kuşkusuz Tayvan’ın ekonomik büyüme ve gelişiminin gerçek formülü olduğunu kaydetti. Bu yıl 635 milyar dolarlık bir hacme ulaşması beklenen Saruhan, Gayri Safi Yurt İçi Hasılası ile Tayvan’ın ekonomik büyüklüğü ve dış ticaret açığı olmayan bir ülke konumunda olması ile dikkat çektiğini aktardı.

Saruhan, bilişim, yazılım, telekomünikasyon ve ileri teknolojiye dayalı altyapı ve üstyapı yatırım yaparak küresel rekabette ön sıralara çıkan Tayvan’ın aynı zamanda küresel teknoloji markalarının da üretim üssü konumunda olduğuna dikkat çekti. İki ülke özel sektörleri arasındaki ilişkilerin ticari, ekonomik ve kültürel anlamda geliştirilmesi amacıyla Ankara’da Tayvan Ekonomi ve Kültür Misyonu ve İstanbul'da Tayvan Ticaret Merkezi, Taipei'de ise Türk Ticaret Ofisi’nin faaliyet gösterdiğini hatırlatan Saruhan, 2019 yılı verilerine göre yaklaşık 1.5 milyar dolarlık bir ticaret hacimler olduğunu ve Türkiye’nin 250 milyon dolar ihracat ve 1.26 milyar dolar ithalatı ile büyük oranda açık verdiğini dile getirdi. Saruhan her iki ülkenin mevcut potansiyelinin oldukça altında olan bu rakamın kısa sürede daha yukarı seviyelere çıkarmayı hedeflemeleri gerektiğini belirtti.


Türkiye-Tayvan Temsilcisi
Yaser T.H. Cheng

Sonrasında Türkiye-Tayvan Temsilcisi Yaser T.H. Cheng söz aldı ve etkinliğin gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Tayvan’ın yarı iletkenlerin imalatında lider bir ülke olduğundan bahseden Cheng, cep telefonu, bilgisayar, telekomünikasyon ve savunma sanayisinde ihtiyaç duyulan yarı iletkenleri son 5 yılda dünyada en çok üreten ülkenin Tayvan olduğunu söyledi. Pandeminin başladığı Çin’e oldukça yakın bir ülke olmalarına rağmen Tayvan’ın salgına karşı oldukça başarılı olduğunu vurgulayan Cheng, 623 toplam vaka ve 7 ölüm olduğunun bilgisini verdi. Cheng, Tayvan’ın bu başarıyı sağladığı önlemleri dünya ile paylaşmasının önemli olduğunu ekledi. Türkiye’nin Tayvan’da ticari ataşesinin olmadığını belirten Cheng, Türkiye’nin Tayvan’a önem vermesi gerektiğini ve iki demokratik ülkenin birbirini anlayabileceğini anlattı.


Ticaret Bakanlığı İhracatı Geliştirme
Uzmanı Sinan Yüzal

Ticaret Bakanlığı İhracatı Geliştirme Uzmanı Sinan Yüzal ise Tayvan Ticaret, İş Birliği ve Yatırım Fırsatları başlıklı bir sunum yaptı. Tayvan ile ilgili bilgiler aktaran Yüzal, 23.6 milyon nüfusa sahip ülkenin 2019 yılında 2,7 büyüme sağladığını ve kişi başına GSYİH’in 26 bin dolar civarında olduğunu kaydetti. Yüzal, Tayvan’ın 329.5 milyar dolarlık ihracatına karşın 285.9 milyar dolar ithalatı olduğunu ekledi.

Sonrasında Tayvan’da İş Yapan Firma Deneyimleri başlıklı panelde Ali Savran ve Oğlu firması Genel Müdürü Mehmet Ulus, Knohu Genel Müdürü Erol Kutay Ulutaş ve DEİK Türkiye-Tayvan İş Konseyi Başkanı Oğuz Karayeğen, Tayvan’da iş yaparken yaşadıkları tecrübeleri dinleyicilere aktardı. Ardından dinleyicilerden gelen sorular konuklar tarafından yanıtlandı.