İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, İSO Yönetimine ISTAC’ı Anlattı

  • Diğer Haberler
tahkim-merkezi-ziyareti-02

Geçen yıl kurulan ve yakın bir zamanda çalışmalarına başlayan İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ile TOBB temsilcisi ve Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci, İstanbul Sanayi Odası (İSO) yönetimi tarafından ağırlandı. İstanbul Tahkim Merkezi'nin yapısı hakkında bilgi almak ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak üzere İSO ana binada gerçekleşen toplantı, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ev sahipliğinde gerçekleşti.

ISTAC gerek Türkiye’deki gerekse yurt dışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi için tahkim ve arabuluculuk hizmeti sunan, bağımsız, tarafsız ve özerk bir kurum olarak kuruldu. Herhangi bir üyelik şartı aramaksızın uyuşmazlık çözümü konusunda tüm taraflara hizmet verecek olan; modern tahkim ve arabuluculuk kuralları gözetilerek hazırlanan İstanbul Tahkim Merkezi Tahkim ve Arabuluculuk Kuralları, 26 Ekim 2015 tarihinde yürürlüğe girmişti. Tahkim Kuralları, Seri Tahkim, Acil Durum Hakemi tahkimlerde hakem atanmasına ilişkin modern düzenlemeler barındırıyor. İstanbul Tahkim Merkezi hakem kararları nihai ve bağlayıcı olup, esastan inceleme yasağı ile dünyanın her yerinde icra edilme gücüne sahip bulunacak.

Ziyaret sırasında kısa bir konuşma yapan İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, böyle bir müessesenin kurulmasını uzun zamandan beri beklediklerini ve çok önemsediklerini söyledi. Halen ISTAC ile nasıl bir birliktelik ve işbirliği içinde olabileceklerini sorguladıklarını ve bu ziyaretteki, bilgilendirmenin kendileri için son derece önemli olduğunu dile getirdi.

İSO yönetim Kurulu üyelerine ayrıntılı bir sunum yapan Prof Dr. Ziya Akıncı, İstanbul’un tahkim merkezi için çok önemli olduğunu söyledi. ISTAC’ın finans merkezinin bir parçası olarak kurulduğunu dile getiren, Akıncı, finans merkezi kurmak isteyen bir yönetimin mutlaka tahkim merkezi kurması gerektiğini bu nedenle devletin ciddi desteğini aldıklarını kaydetti.

ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı
ISTAC Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı

Akıncı çalışmalara tahkim kurallarını oluşturarak ve en temel beklentileri saptayarak başladıklarını ifade etti. Her geçen gün ritmi artan iş dünyasında hızlı yargılamanın önemine işaret eden Akıncı, en basit davanın bile 3-4 yıl sürmesinin yarattığı sorunlara dikkat çekti. Bu anlamda yeni bir enstrüman getirdiklerinin önemine değinen Akıncı, seri tahkim ilkesi çerçevesinde dosyanın hakeme geldikten 3 ay içinde sonuçlandırılacağını belirtti. 300 bin TL’nin altındaki bedeldeki davaların otomatikman seri tahkime geçeceği bilgisini veren Akıncı, bunun üzerindeki miktarların isteğe bağlı olacağını söyledi.

Akıncı, “Normal tahkim süremiz altı ay, istendiği zaman bu uzatılabilir fakat ilkemiz adaleti çok hızlı bir şekilde tecelli ettirmek. Bunun için bir zaman çizelgesi yapılacak. Yani dosya hakeme gelir gelmez sonuca kadar davanın tarihleri öngörülebilir bir şekilde bilinecek. Böylece davanın sürüncemede kalması engellenecek. Hakem de taraflar da bu zamana uyacak” şeklinde konuştu.

Kaliteli yargılamanın doğru karardan geçtiğini belirten Akıncı, bunun da hakimin işinin uzmanı olması ile gerçekleşebileceğini ifade etti. Bugün bir hakimin çok çeşitli dosyalardan oluşan 50 davaya baktığını ve bunun mümkün olmadığını vurgulayan Akıncı, tahkim yargılamasının en önemli avantajının uzman kişiyi hakem olarak ataması olduğuna işaret etti. Hakemlik konusunda dünya markalarının burada olacağını ve kalite konusunda çok şanslı olduklarını dile getiren Akıncı, ISTAC’ın tahkim pahalıdır algısını yıkacağını söyledi. Mahkemeye ödenecek harcın onda biri civarında bir miktara tahkimde yargılama yapılacağı bilgisini veren Akıncı, sadece yabancıların değil Türkiye’deki mahkemelerde de tahkime ihtiyaç olduğunu ifade etti.

“Hızlı, kaliteli ve pahalı olmayan yargılamayı gerçekleştireceğiz” diyen Akıncı, 3. Havalimanı’ndaki uyuşmazlıklarda ISTAC’ın devreye gireceğini belirtti. Akıncı, yabancıların başta bunu kabul etmediğini ancak ISTAC’ın yapısını inceleyince kabul ettiğini ekledi. Kıbrıs’a su temininde de ISTAC’ın devrede olduğu bilgisini veren Akıncı, “Türkiye'de bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Holdinglere, şirketlere gidiyoruz ve inanılmaz destek ve kabul görüyoruz“ şeklinde konuştu.

İstanbul Tahkim Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, İSO Yönetimine ISTAC’ı Anlattı

Prof. Dr. Ziya Akıncı, sanayicilerden en önemli beklentilerinin bunu yaygınlaştırma noktasında kendilerine yardımcı olmaları olduğunu söyledi. Akıncı bunun en azından iş dünyasınca hizmet verebilecek bir fırsat olduğunu kaydetti. Akıncı uzman kişi bulunduğunda kaliteli yargılama yapmanın mümkün hale geleceğini belirterek taraf ehliyeti olan herkesin davacı olabileceğini, Asliye hukuk ve borç ilişkileri konusunda kendilerine başvurabileceğini ifade etti. Akıncı, İstanbul Tahkim Merkezi’ni dünyada bir marka tahkim haline getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

Akıncı’nın İSO Yönetim Kurulu Üyelerinin detaylı sorularına verdiği yanıtların ardından söz alan İSTAC TOBB Temsilcisi Müjdat Keçeci de “Ülkemiz adına edindiğim hukuk kültürü adına ben bu işe inanıyorum. Bizi buraya çağırdığınız, bizleri dinlediğiniz ve düşüncelerinizi paylaşarak işbirliği noktasında bizi cesaretlendirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum” dedi.

ISTAC HAKKINDA KISA BİR ÖZET…

Özel hukuk hükümlerine tabi özerk bir kurum olarak organizasyonunu tamamlayan İstanbul Tahkim Merkezi (Istanbul Arbitration Centre-ISTAC), Türkiye’de ve yurt dışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıklara alternatif çözüm mercii olarak çalışmalarına başladı. Tüm ticari davalarda tahkime gidilebiliyor.

Uyuşmazlıkların uzman kişilerce en etkin şekilde, tarafsız, esnek ve gizlilik içerisinde çözümlenmesi amacıyla milletlerarası standartlarda hizmet sunan İstanbul Tahkim Merkezi Kuralları uyarınca davaların, devlet mahkemelerine kıyasla çok daha kısa sürede ve çok daha az masrafla sonuçlandırılması amaçlanıyor.

Seri Tahkim, taraflar arasındaki düşük miktardaki uyuşmazlıkların nihai olarak çözümlenmesi amacıyla öngörülmüş hızlı ve basitleştirilmiş bir tahkim yargılamasıdır.

İstanbul Tahkim Merkezi Seri Tahkim Kuralları, miktarı 300.000 TL’yi geçmeyen gerek Türkiye’deki gerekse yurt dışındaki ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların, 3 ay içerisinde, Tek Hakem tarafından, nihai, bağlayıcı ve icra edilebilir bir hakem kararı uyarınca çözümlenmesini sağlamaktadır.

İstanbul Tahkim Merkezi Seri Tahkim yargılaması sonucunda verilen hakem kararları, tıpkı mahkeme kararları gibi icra daireleri vasıtasıyla icra edilirler. İstanbul Tahkim Merkezi Seri Tahkimi neticesinde elde edilen hakem kararlarının temyize gidilmeden, derhal icrası söz konusu oluyor.

İstanbul Tahkim Merkezi Seri Tahkim Kuralları taraflara, devlet mahkemelerine kıyasla çok daha az masrafla her aşaması öngörülebilen, uzmanlaşmış, esnek ve hızlı bir yargılama sunuyor.

Acil Durum Hakemi, hakem veya hakemlerin göreve başlamasının beklenemeyeceği kadar acil durumların varlığı halinde taraflara ihtiyaç duydukları geçici hukuki korumayı sağlayan, ticari hayatın gereklerine uygun ve etkin bir koruma mekanizması.

Ayrıca İstanbul Tahkim Merkezi Acil Durum Hakemi Kuralları, dosyanın Tek Hakem veya Hakem Kurulu’na havalesinden önce, ivedi olarak geçici hukuki koruma önlemine ihtiyaç duyan tarafın, Acil Durum Hakemi tayini amacıyla yaptığı başvurularda uygulanır.

Acil Durum Hakemi için başvuruda bulunan tarafın, tahkim talebi, dava dilekçesi, tahkim talebine cevap veya cevap dilekçesi sunmuş olması şartı aranmaz. Başvurunun İstanbul Tahkim Merkezi Sekretaryası tarafından alınmasını takiben 2 işgünü içerisinde Acil Durum Hakemi atanır ve Acil Durum Hakemi, 7 gün içerisinde karar verilir.

Acil Durum Hakemi kararı, taraflar için bağlayıcıdır. Taraflar, Acil Durum Hakemi kararını gecikmesizin yerine getirilecektir.