İstanbul’un Kentsel Dönüşümü İBB’deki Toplantıda Görüşüldü

  • Diğer Haberler
ibb-kentsel-donusum-02

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Deprem Risk Yönetim ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığınca kentsel dönüşümün görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre İhtisas Kurulu Başkanı M. Ata Ceylan ve İSO Genel Sekreter V. Haktan Akın katıldı.

Toplantıda kentsel dönüşüme dair yürütülen bütüncül olmayan çalışmalardan kaynaklanan problemleri ortadan kaldırmak amacıyla Daire Başkanlığı nezdinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nce alt ölçekli planlara analitik veri çalışması ele alındı. Toplantının moderatörlüğünü yapan İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lütfihak Alpkan ile Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Eraslan amacın, İstanbul ekonomisinin ve faaliyet gösteren oyuncuların küresel rakipleri karşısında sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi ve rekabet edebilmesi için işletmelerin doğru lokasyonlarda, yeterli ve sağlıklı mekanlarda, nitelikli altyapı olanaklarına ışık tutacak, İstanbul’un gelişim süreçlerinin tasarımlanmasına katkı sunacak görüşlerin alınması olduğunu ifade etti.

İstanbul’un Kentsel Dönüşümü İBB’deki Toplantıda Görüşüldü

İSO Yönetim Kurulu Üyesi M. Ata Ceylan toplantında bugün İstanbul’da çalışanların yaklaşık yüzde 35’inin sanayi sektörü tarafından istihdam edildiğini, gerek meslek okulu gerekse üniversite zenginliği ile İstanbul’un sanayiye ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücüne erişim imkanı sağladığını belirterek, mekansal yetersizlik ve yetersiz ekonomik teşvikler sebebiyle sanayinin beklenilen ölçüde büyüyemediğini söyledi.

Toplantıya Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA); İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA); Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK); İstanbul Ticaret Odası (İTO); Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD); Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD); Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER); Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER); Türkiye Bankalar Birliği (TBB); Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) yetkilileri de katıldı.