Erdal Bahçıvan: “KKDF’nin Sıfırlanması Sanayicinin Rekabet Gücünü Artıracak”

  • Etkinlikler
kkdf-baskan-01

10 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 2015/7511 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu karar ekinde yer alan listede belirtilen eşyaların vadeli ithalatında (ödeme şekli mal mukabili, kabul kredili, vadeli akreditif olan ithalat işlemleri) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) oranının yüzde sıfır olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Bu Karar'ın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuat uyarınca ithalatında KKDF kesintisi yapılmayacağı belirlenen mallara ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre uygulamanın devam edeceği vurgulandı. Karar ekindeki liste incelendiğinde gümrük tarife istatistik pozisyonları esas alınarak belirlenen yatırım ve ara mallarının vadeli ithalatında KKDF oranının sıfıra indirildiği görülüyor.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan bu konuda kamuoyuna bir açıklama yaparak “KKDF’nin, H��kümetimizin olumlu yaklaşımıyla ve uzun zamandan beri talep ettiğimiz şekilde birçok üründe sıfırlanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu uygulama ile sanayimizin rekabet gücü artacaktır” dedi.

Bahçıvan açıklamasında şunları söyledi:

“Sanayicimizin rekabet gücünü, ciddi bir şekilde zayıflattığı için; ara ham madde ve yatırım malları ithalatında uygulanmakta olan KKDF kesintisinin, Hükümetimizin olumlu yaklaşımıyla ve uzun zamandan beri talep ettiğimiz şekilde birçok üründe sıfırlanmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

İstanbul Sanayi Odası olarak, her türlü platformda dile getirdiğimiz ve mücadelesini verdiğimiz KKDF uygulamasının kaldırılmış olması kararı, sanayi sektörümüzün uzun zamandan beri beklemesi ve somut bir adım olması açısından da çok değerli bir karardır.

Sanayicimizin kendi imkanları ile oluşturmuş olduğu kredili ve vadeli bir satın almayı, yüzde 6 gibi bir fona tabi tutmak, maliyetlere çok olumsuz etki yaparak rekabet gücümüzü olumsuz etkilemekteydi. Sanayicimiz, buna çözüm olarak kısıtlı banka kredi kaynaklarını kullanarak peşin ödeme yapmakta, bu da hem bankacılık kesimini ve hem de sanayicimizi daha verimli alanlara kaynak aktarmaktan mahrum bırakmaktaydı.

Bu çözüm; şirketlerimizin işletme sermayesine de önümüzdeki günlerde çok olumlu bir katkı yapacaktır. Ve sanayicimizin rekabet gücünü daha da artıracaktır.”

KKDF ile ilgili resmi gazetede yayınlanan listeyi görmek için tıklayınız Attach