Erdal Bahçıvan: “Ulusal Temiz Üretim ve Eko-Verimlilik Programı'nı önemli buluyoruz”

  • Etkinlikler
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık

“Sanayide Dönüşüm için Yaşam Döngüsü Analizi ve Enerji Verimliliği” konulu “Sürdürülebilir Üretim Sempozyumu” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın desteğiyle Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın da katıldığı sempozyumun açılış konuşmalarından birini İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu’un ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyumda konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, dünyanın miras olmadığını, torunlarımızın emaneti olduğunu dile getirerek ilerde doğal kaynaklar için dünya savaşı çıkabileceği uyarısında bulundu.

Üretimden ödün vermeden çevreyi koruyacak teknolojiler geliştirildiğini belirten Bakan Işık, “Emisyon azaltımı için sanayicilere kılavuz rehber hazırlayacağız. Bu geçiş aşamasında bu tür sempozyumlar bakanlık çalışmalarımıza yön verecek, sanayicilerimizin de ufkunu açacaktır” dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay BarbarosoğluBoğaziçi Üniversitesi ile teknoparklar kurduklarını açıklayan Bakan Işık, sanayicilere ve akademisyenlere seslenerek “Gelin sürdürülebilir büyümeye beraber hizmet edelim” dedi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da yaptığı açılış konuşmasında üretimin, kimilerinin sandığı gibi, fabrikada başlayıp fabrikada biten basit bir süreç olmadığına vurgu yaparak sözlerine başladı. Bahçıvan, “Bizler kayıtlı çalışan, sorumluluk sahibi sanayiciler olarak; bu aşamaların her birinde çevreye ve topluma olası olumsuz etkileri en aza indirmenin kaygısını sürekli taşıyoruz.” dedi.

Konuşmasında üreticilerin, tasarımdan bertarafa kadar ürünlerinden kaynaklanan kirliliğin sorumluluğunu üzerlerine aldıklarını belirten Bahçıvan, bu sorumluluğun üretim sürecinin her aşamasının ayrıntılı bir şekilde takip edilmesini gerektiren bir sorumluluk olduğunun altını çizdi. Bahçıvan sözlerini şöyle sürdürdü: “Burada düşüncelerini sizlerle paylaşan bir sanayici olarak şunu ifade etmek isterim ki, bu sorumluluğu yerine getiren, kayıtlı çalışan sanayicilerimizdir. Bizler bu sorumluluğun her türlü bedelini ve gereğini yerine getirerek üretim yaparken, kayıt dışı üretim yapanlar ise hiçbir bedel ve yükümlülük üstlenmeden haksız rekabet yaratarak ne yazık ki faaliyetlerini sürdürüyorlar. Özellikle vurgulayacak olursam: Bu konudaki haksızlık vakit kaybetmeksizin giderilmelidir.”

Sanayide Dönüşüm için Yaşam Döngüsü Analizi ve Enerji VerimliliğiKonuşmasında enerji verimliliğine de değinen Bahçıvan, sanayimizin ve ekonomimizin enerji yoğunluğunu azaltmak üzere enerji verimliliğine yönelik özel tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Bu kapsamda, 2015 – 2017 için hazırlanan Orta Vadeli Programda bu konuya değiniliyor olmasını çok önemli bulduğunu kaydeden Bahçıvan, “Bu kapsamda, bürokrasinin azaltılması, yatırım kriterlerinin aşağıya çekilmesi ve sanayi kesimine daha fazla destek sağlanması, sanayimize ve ekonomimize çok büyük faydalar sağlayacaktır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız bünyesindeki Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün “Ulusal Temiz Üretim / Eko-Verimlilik Programı”nı; sanayimizin sürdürülebilir büyümesi ve uluslararası rekabet gücümüzün artırılması açısından önemli bulduğumuzu da burada sizlerle paylaşmak istiyorum.”

Sempozyum’da kaynak verimliliği ve sürdürülebilir üretimin önemli araçlarından biri olan yaşam döngüsü analizi ve enerji verimliliği alanlarındaki iyi uygulamaların paylaşıldığı oturumlar da düzenlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu da yaptığı kısa konuşmada Bakan Işık’a yoğun programı içinde sempozyuma katılarak yüksek teknolojiye verdikleri önemi bir kez daha göstermelerinden dolayı teşekkür etti.