İSO Başkanı Enerji Fuarı’nda Konuştu: "Enerjide Yerli Üreticiler Desteklenmeli"

  • Etkinlikler
enerji-fuari-01

CNR EXPO Yeşilköy’de 19-21 Mart 2015 tarihleri arasında yapılan “CNR ENERGY İSTANBUL - Enerji ve Çevre Teknolojileri Fuar ve Konferansı”nın açılış töreni İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın katılımıyla gerçekleşti. Fuar kurdelesini CNR Holding İcra Kurulu Başkanı Can Paker, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek ve ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf Yazar ile kesen Bahçıvan fuarın açılışında bir konuşma yaptı ve Türkiye’nin enerji alanındaki dışa bağımlılığının yarattığı sorunlara dikkat çekti.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ata Ceylan’ın da hazır bulunduğu açılışta konuşan Bahçıvan “Enerji kaynaklarının ülkemizdeki tüketimine baktığımızda, nükleeri hariç tutarsak global enerji dağılımına benzer, yani petrol-doğalgaz-kömür ağırlıklı bir dağılım olduğunu görmekteyiz. Bu noktada üzülerek ifade etmek isterim ki, enerji tüketiminde yüzde 70’leri aşan oranda dışa bağımlılığımız bulunmaktadır. Ciddi bir sorun olarak karşımızda duran cari açığın en büyük kalemi, yıllardır çözemediğimiz bu enerji ithalatından kaynaklanmaktadır” dedi.

Bahçıvan enerjide yerli sanayinin desteklenmesinin önemine dikkat çekerek bu konuda şunları söyledi: “Yerli sanayinin desteklenmesi birçok sektörde dışa bağımlılığı azaltacak, milli gelir, istihdam, ödemeler dengesi, vergi/sigorta ödemeleri ve ülkemizin uluslararası rekabet gücü üzerinde olumlu etki yapacaktır. Bu açıdan, hükümetimiz tarafından açıklanan Öncelikli Dönüşüm Programlarında enerji üretiminde kullanılan ekipmanların üretimine yer verilmesini anlamlı ve önemli buluyoruz.”

İSO Başkanı Enerji Fuarı’nda Konuştu: İSO Başkanı Türkiye’nin konumunun pek çok fırsatı ortaya çıkardığını belirterek Türkiye’nin enerji konusunda merkez olması ve enerji fiyatlarına yön veren bir ülke haline gelmesi gerektiğinin altını çizdi. Şahdeniz sahasını Türkiye ve AB’ye taşıyarak, doğalgaz tedarikini güçlendirecek TANAP’ın önemine dikkat çeken Bahçıvan ülkemizin üzerinden geçecek ilk transit proje olması ve ülkemizin uzun vadeli politikalarına destek vermesi açısından oldukça önemli olduğunu belirtti.

Geçmişte yapılan yanlış politikaların Türkiye’yi dışa bağımlı hale getirdiğini söyleyen Erdal Bahçıvan “Yumurtaları aynı sepette toplamama” ilkesini uygulayamadıklarını ve bir süre daha dışa bağımlılığın devam edeceğini belirtti. Bahçıvan’ın dikkat çektiği bir diğer konu enerji sektörüne yönelik makine ekipman konusundaki dışa bağımlılık idi. İSO Başkanı Enerji Fuarı’nda Konuştu: Enerjiye yönelik makine ve ekipmanların ülkemizde üretimi, yani bir enerji endüstrisi oluşturma konusunda ciddi eksikliklerimiz olduğunu belirten Bahçıvan özellikle elektrik santrallerinde kullanılan türbin ve jeneratör gibi mekanik ve elektrik aksamlarının ülkemizde üretiminin ya olmadığına ya da çok sınırlı olduğunu söyledi. İSO Başkanı bunun sebepleri arasında enerjide pazar dinamiklerinin hızlı gelişmesinin, teknik olarak henüz üreticilerin hazır olmamasının, uluslararası bir marka oluşturma zorluğunun ve teşviklerin cazip olmamasının yer aldığını belirtti.

Enerji gündeminde yer alan yeni nükleer santrallerin kurulmasının üretici için pek çok yeni fırsatı ortaya çıkardığına işaret eden Erdal Bahçıvan “Kurulacak nükleer enerji santrallerinde kullanılacak yerli ürünler de ülkemiz için çok ciddi fırsatlar içermektedir. Örneğin, Akkuyu’da kurulacak ve maliyeti 20 milyar dolar olacak olan ilk nükleer santralimizde, hükümetimizin hesaplarına göre yerli sanayimize, inşaat firmalarına ve diğer birçok sektöre yönelik 7-8 milyar dolarlık bir yatırım imkanı doğacaktır“ dedi.

Bahçıvan “Üç gün boyunca tüm paydaşlar birbirini daha fazla anlayarak, birlikte çözüm üretmenin herkes için daha verimli sonuçlar doğuracağını görerek buradan ayrılacaklardır” diyerek fuarda emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti.

İsmail Yüksek
Prof. Dr. İsmail YÜKSEK
Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü

Açılışta konuşan Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek enerji verimliliğinin ve temiz enerjinin öneminden bahsetti. Prof. Dr. Yüksek insanoğlunun enerji kullanımından vazgeçemeyeceğini ancak üretim süreçlerinde enerji verimliliğinin ve çevre hassasiyetlerinin gelecek nesillere borcu olduğunu belirtti.

Yusuf Yazar
Yusuf YAZAR
ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü

ETKB Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Yusuf Yazar ise Türkiye’nin dünya ortalamasına yetişebilmek için sürekli enerji yatırımı yapması gerektiğini vurguladı. Yazar “Türkiye’nin enerji konusunda pek çok çözüm paketi var. Bunlardan en önemlilerinden biri de yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik vermek. Türkiye yenilenebilir enerji kollarının her birinde zengin bir ülke. Sadece rüzgar ve güneş enerjisinde değil aynı zamanda jeotermal ve hatta dalga enerjisinde dahi kaynak bakımından zenginiz. Yeni verilmeye başlanan teşvikler bu alanı hareketlendirdi” dedi.