İSO, “TSE Faaliyetlerine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Arayışları Paneli” Düzenledi

  • Etkinlikler
tse-semineri-01

İstanbul Sanayi Odası (İSO), sanayicilerin Türk Standardları Enstitüsü ile ilgili çalışmalarda yaşadığı sorunlara yönelik olarak “Türk Standardları Enstitüsü Faaliyetlerine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Arayışları Paneli” düzenledi. İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sadık Ayhan Saruhan’ın ev sahipliğinde Odakule’de düzenlenen etkinliğe TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz ve İSO Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Urfalılar da katıldı.

Sanayicilerin yoğun katılımına sahne olan etkinliğin açılışında konuşan İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sadık Ayhan Saruhan, uluslararası pazarlarda giderek ağırlaşan rekabet şartlarının standartlara uygun üretimi her zamankinden daha da önemli hale getirdiğini söyledi. Standartlara uyumun küresel çapta sürdürülebilir rekabet gücü açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Saruhan, TSE’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyelik süreci ve Gümrük Birliği’nden kaynaklanan yükümlülüklerimiz nedeniyle, ulusal standartların hazırlanmasında AB normlarını referans aldığını ve bu normların önemli bir bölümünü de uyumlulaştırdığını ifade etti.

İSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sadık Ayhan Saruhan
İSO Yönetim Kurulu
Sayman Üyesi
Sadık Ayhan Saruhan

AB teknik mevzuatının hukuk sistemine entegre edilmesi ile uzun yıllardır gümrük kontrollerinde, standartları referans alan ve standartlara uygunluğun denetlendiği yapının önemli ölçüde değiştiğine dikkat çeken Saruhan, gümrüklerde risk esaslı bir denetim sistemi uygulanmaya başlandığını dile getirdi. Saruhan, bu uygulama ile gümrük denetimlerinde yaşanan gecikmelerin oluşturduğu olumsuzlukların giderilmesinin amaçlandığını aktardı. Buna karşın söz konusu dönüşümün hedeflenen kolaylığı sağlasa da piyasa gözetim ve denetim faaliyetlerinin istenen etkinlik düzeyine ulaşılamaması, gümrük denetimleri ile piyasa gözetim denetim faaliyetleri arasında eşgüdümün tam anlamda sağlanamaması gibi sebeplerle pazara kalitesiz ve güvensiz ürünler girdiğini aktaran Saruhan, sanayicimizin ciddi bir haksız rekabet ile karşı karşıya kalmasının önüne geçilemediğini söyledi.

Günümüz ticaretinde sanayici için zamanın artık çok önemli bir olgu haline geldiğinin altını çizen Saruhan, gümrüklerde yapılan denetimlerin oluşturduğu gecikmelerin sanayiciye maliyetinin oldukça yüksek olduğunu belirtti. Bu olumsuzluğu giderebilmek amacıyla, yüksek riskli ürünler ile Türkiye sanayisi için kritik olan ürünlere yönelik detaylı denetimin yapılmasındaki zaman maliyetini ortadan kaldırmak için ürünleri ithalinden önce yerinde denetlemeye yönelik bir mekanizmanın kurulmasının çok önemli olacağını vurguladı.

İSO, “TSE Faaliyetlerine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Arayışları Paneli” Düzenledi 01

Saruhan, TSE ile İSO arasında sanayicinin enstitü faaliyetlerine yönelik sorunlarının giderilmesi konusunda 2014 yılında başlayan ve bugüne kadar devam eden iş birliği ve çalışmalardan büyük memnuniyet duyduklarına dikkat çekti. Saruhan, TSE ve TSEK marka kullanım ücretlerinin yüksek olduğunu ve bu konunun üyelerden gelen yoğun talepler nedeniyle, uzun yıllardır kendilerince TSE gündemine taşındığını ancak bugüne kadar önemli bir mesafe kaydedilemediğini ifade etti. Saruhan, bu konuda, önümüzdeki dönemde sonuç alıcı adımlar atılmasını ve kolaylıklar sağlanmasını beklediklerini aktardı. Saruhan, TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz’ın bir ay önce İSO Yönetim Kurulu’na bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve kendilerinin yaptığı detaylı çalışmasının Korkmaz’a ilettiklerinden bahsederek, Korkmaz’ın masanın iki tarafında yer almasına yönelik çalışmalarının kendilerini ümitlendirdiğini aktardı.

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz ise katılımcılara yönelik konuşmasında TSE’nin, sanayicilerin bizzat kendi ofisleri gibi kullanmaları gereken bir merkez olduğunu söyledi. Yapılan satın alma sürecinde teknik şartname yazımının sürecin en önemli parçası olduğunu belirten Korkmaz, teknik şartnamede hangi ürünün ihaleye girebileceğinin belirlendiğini ifade etti. Korkmaz, TSE’nin birinci görevinin bu satın alma süreçlerinde ürün teknik şartnameler adreslenirken TSE referanslarının kullanılması olduğunu kaydetti. TSE’nin şartnameyi sektör temsilcileri, o ürün ya da hizmet ile ilgili taraflar, akademisyenler, tecrübeli kişiler bir araya gelerek ürün veya hizmetin asgari şartlarını ortaya koyduğunu dile getiren Korkmaz, TSE’nin format denetimi yaparak uluslararası standart formatlarına uygun şekilde yayınladığını ve bunun da standart haline geldiğini iletti.

TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz
TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz

Sanayicilerin standart oluşum süreçlerine katılımda bulunmasının seyrek olarak gerçekleştiğini belirten Korkmaz, bunu daha çok teşvik etmek istediklerini vurguladı. Anlaşmalar gereği AB standartlarını 6 ay içinde yayınlamak zorunda olduklarını dile getiren Korkmaz, Avrupa Standardizasyon Komitesi’ne (CEN) tam üye olduklarını, teknik komitelere mutlaka Türk sanayicilerin de katılması gerektiğini ifade etti. Korkmaz, sanayicilerin AB piyasasında ürünlerinin yer bulabilmesi için kendi ürününün sınırlarını tanımlatmak zorunda olduğunu aksi takdirde bu pazara giremeyeceğini anlattı.

Dört ay önce TOBB ile bir protokol imzaladıklarını ve süreçleri hızlandırmak için TOBB sektör komitelerinin kendi ayna komiteleri olmalarını istediklerini söyleyen Korkmaz, AB içinde de standardizasyon sürecinin 4-6 yılı bulduğunu ve bu süreci azaltmak için bulut tabanlı bir sistem kurarak elektronik ortamda hızlandırmak istediklerini aktardı. Korkmaz elektronik ortamda bu sürece sanayicilerin katılımını sağlamaları gerektiğini vurguladı.

Korkmaz şöyle devam etti:

“Teknik şartnamelere girmiyorsak AB pazarından pay almamız mümkün olmaz. Geleceğimiz de garanti altında olmaz. Rahatlıkla bizim ürünlerimizi kısıtlayabilir veya engelleyebilirler. Dünya ve Avrupa’da standardizasyon sürecindeki etkinliğimiz sıfıra yakındır. Genel olarak Türk ve İslam coğrafyasının etkinliği sıfıra yakındır. TSE, çalışmalarında teknik olacak, objektif olacak; idari bürokratik zafiyetlere izin vermeyecek. Sizlerin şikayetlerinin takip edileceğinden emin olabilirsiniz.”

Konuşmaların ardından TSE Faaliyet Alanlarına İlişkin Sunumlar yapıldı. Uluslararası Muayene Gözetim Grup Başkanı Ayfer Sak, Elektroteknik ve Kimya Laboratuvarları Grup Başkanı Ramazan Gümüştaş, Belgelendirme ve Koordinasyon Grup Başkanı Mesut Duru, kendi alanlarında yaptıkları faaliyetler ile ilgili bilgiler verdiler. Bu sunumların ardından da TSE Genel Sekreteri Mehmet Bozdemir moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşmacılar katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

İSO, “TSE Faaliyetlerine İlişkin Sorunlar ve Çözüm Arayışları Paneli” Düzenledi 02